"DALEKOVOD" Tvornica konstrukcija i stubova a.d. Doboj - u stečaju

Podaci o emitentu

Adresa Rudanka 28
Telefon + 387 53 288 100
Web www.dalekovod-tks.com
Email tks-doboj@dalekovod.hr
Emisije emitenata

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Vlasnička struktura

Datum: 18.4.2024.
Udio
akcionara
Broj akcionara % vlasništva od
ukupnog kapitala
Domaći Strani Ukupno Domaći Strani Ukupno
< 5% 508 10 518 2,70 0,05 2,75
5%-10% 0 0 0 0,00 0,00 0,00
10%-25% 0 0 0 0,00 0,00 0,00
> 25% 0 1 1 0,00 97,25 97,25
UKUPNO 508 11 519 2,70 97,30 100,00

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Deset najvećih akcionara

Datum: 18.4.2024.
Naziv% učešća% učešća
sa pravom
glasa
DALEKOVOD ZAGREB 97,25061097,250610
PODLESNIK MOJCA 0,0267500,026750
BLJAJIĆ NEBOJŠA 0,0241700,024170
STARČEVIĆ JOVO 0,0236840,023684
MITROVIĆ MILIVOJE 0,0231230,023123
POPOVIĆ PREDRAG 0,0229740,022974
NARIĆ STANA 0,0225630,022563
ĐUKIĆ SLAVKO 0,0189360,018936
NINKOVIĆ GORAN 0,0187120,018712
KUDRA LJUBINKO 0,0185440,018544

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Lice ovlašćeno za zastupanje

Ime i prezimeFunkcija
Milan Kovačević stečajni upravnik

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Upravni odbor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Nadzorni odbor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Registar emitenata

Lica čija imena se nalaze u evidenciji, a nisu na tim funkcijama, trebaju se obratiti Komisiji za hartije od vrijednosti.
›› Više o registru emitenata