Podaci o emitentu

Adresa KRAJIŠKA BB
74270 TESLIĆ
Telefon / Faks 053 430 981/053 436 484
Web
Email
Emisije emitenata

Vlasnička struktura

Datum: 23.6.2022.
Udio
akcionara
Broj akcionara % vlasništva od
ukupnog kapitala
Domaći Strani Ukupno Domaći Strani Ukupno
< 5% 343 0 343 15,55 0,00 15,55
5%-10% 0 0 0 0,00 0,00 0,00
10%-25% 4 0 4 54,42 0,00 54,42
> 25% 1 0 1 30,03 0,00 30,03
UKUPNO 348 0 348 100,00 0,00 100,00

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Deset najvećih akcionara

Datum: 23.6.2022.
Naziv% učešća% učešća
sa pravom
glasa
TANUŠEV VASIL 30,03085130,030851
DEDIĆ TEMIN 15,44300615,443006
TENIĆ ESMIR 14,78540214,785402
ČEMALOVIĆ HARIS 12,35437212,354372
LIGNACON DOO TESLIĆ 11,83698711,836987
RELJIĆ BOŠKO 0,2496130,249613
SMILJIĆ BUDIMIR 0,1509960,150996
VUKOVIĆ MILICA 0,1509960,150996
STANKOVIĆ DRAGICA 0,1509960,150996
STOKIĆ JOVO 0,1417810,141781
ŠAKANOVIĆ LJUBAN 0,1417810,141781
SEKULIĆ BRANKO 0,1417810,141781
PULJIĆ ŽELJKO 0,1417810,141781
GRBIĆ ČEDOMIR 0,1417810,141781
JOVIČIĆ MIODRAG 0,1417810,141781
LAZIĆ DOBRIVOJE 0,1417810,141781
TRIVUNČEVIĆ RADOMIR 0,1417810,141781
BRKIĆ MILE 0,1417810,141781
GAVRIĆ SLAĐAN 0,1417810,141781
SMILJIĆ PETAR 0,1417810,141781
SAVIĆ ZORAN 0,1417810,141781
PULJIĆ NEMANJA 0,1417810,141781
SMILJIĆ TIHOMIR 0,1417810,141781
PERIĆ SREDO 0,1417810,141781
ZEKIĆ ZORAN 0,1417810,141781
BUBIĆ MIRKO 0,1417810,141781

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Direktor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Upravni odbor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Nadzorni odbor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Registar emitenata

Lica čija imena se nalaze u evidenciji, a nisu na tim funkcijama, trebaju se obratiti Komisiji za hartije od vrijednosti.
›› Više o registru emitenata