Podaci o emitentu

Adresa VESELINA MASLEŠE 1
78000 BANJA LUKA
Telefon / Faks 051 335 500/
Web
Email
Emisije emitenata

Vlasnička struktura

Datum: 12.5.2022.
Udio
akcionara
Broj akcionara % vlasništva od
ukupnog kapitala
Domaći Strani Ukupno Domaći Strani Ukupno
< 5% 269 4 273 22,46 0,15 22,61
5%-10% 0 0 0 0,00 0,00 0,00
10%-25% 0 0 0 0,00 0,00 0,00
> 25% 1 0 1 77,39 0,00 77,39
UKUPNO 270 4 274 99,85 0,15 100,00

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Deset najvećih akcionara

Datum: 12.5.2022.
Naziv% učešća% učešća
sa pravom
glasa
INTEH DOO BANJA LUKA 77,39075877,390758
MIJATOVIĆ DRAŽENKO 0,4443080,444308
CVIJANOVIĆ MOMČILO 0,2738250,273825
KELEČEVIĆ STEVO 0,2436920,243692
ALIBABIĆ SAMED 0,2089080,208908
BOSANČIĆ JELENA 0,1961670,196167
VIDOVIĆ DARKO 0,1764490,176449
TROŠT BORIS 0,1764490,176449
ŠUŠNJARA LJUBO 0,1764490,176449
TRUBAJIĆ MILADIN 0,1764490,176449
POPOVIĆ MANOJLO 0,1764490,176449

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Direktor

Ime i prezimeFunkcija
Milka Janjetović direktor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Upravni odbor

Ime i prezimeFunkcija
Mira Ninić predsjednik
Željko Radujković član
Miodrag Nanić član

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Nadzorni odbor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Registar emitenata

Lica čija imena se nalaze u evidenciji, a nisu na tim funkcijama, trebaju se obratiti Komisiji za hartije od vrijednosti.
›› Više o registru emitenata