"UNICEP COMPANY" trgovinsko i uslužno akcionarsko društvo Banja Luka

Podaci o emitentu

Adresa Svetozara Markovića 15
Telefon + 387 63 892 050
Web
Email sladasajinovic@icloud.com
Emisije emitenata

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Vlasnička struktura

Datum: 11.4.2024.
Udio
akcionara
Broj akcionara % vlasništva od
ukupnog kapitala
Domaći Strani Ukupno Domaći Strani Ukupno
< 5% 274 5 279 29,11 0,24 29,35
5%-10% 1 0 1 6,73 0,00 6,73
10%-25% 3 0 3 63,92 0,00 63,92
> 25% 0 0 0 0,00 0,00 0,00
UKUPNO 278 5 283 99,76 0,24 100,00

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Deset najvećih akcionara

Datum: 11.4.2024.
Naziv% učešća% učešća
sa pravom
glasa
MANDIĆ MILAN 23,70993528,948811
ŠAJINOVIĆ SLAĐANA 22,11177426,997526
UNICEP COMPANY AD BANJA LUKA 18,0970350,000000
JAKŠIĆ VESNA 6,7315888,218979
PEHAR DARIO 2,3942182,923237
ALIBABIĆ SAMED 1,6512612,016118
PILINDAVIĆ VLADIMIR 1,3031201,591053
ALIBABIĆ ŠERIF 1,1735511,432855
VIKOM KOMPANIJA 0,3003320,366693
CVIJANOVIĆ MOMČILO 0,2738770,334392

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Lice ovlašćeno za zastupanje

Ime i prezimeFunkcija
Slađana Šajinović direktor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Upravni odbor

Ime i prezimeFunkcija
Dragan Cerovac predsjednik
Sanja Šajinović član
Slađana Šajinović član

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Nadzorni odbor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Registar emitenata

Lica čija imena se nalaze u evidenciji, a nisu na tim funkcijama, trebaju se obratiti Komisiji za hartije od vrijednosti.
›› Više o registru emitenata