Podaci o emitentu

Adresa VESELINA MASLEŠE 1
78000 BANJA LUKA
Telefon / Faks /
Web
Email
Emisije emitenata

Vlasnička struktura

Datum: 21.10.2021.
Udio
akcionara
Broj akcionara % vlasništva od
ukupnog kapitala
Domaći Strani Ukupno Domaći Strani Ukupno
< 5% 276 5 281 29,11 0,24 29,35
5%-10% 1 0 1 6,73 0,00 6,73
10%-25% 3 0 3 63,92 0,00 63,92
> 25% 0 0 0 0,00 0,00 0,00
UKUPNO 280 5 285 99,76 0,24 100,00

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Deset najvećih akcionara

Datum: 21.10.2021.
Naziv% učešća% učešća
sa pravom
glasa
MANDIĆ MILAN 23,70993528,948811
ŠAJINOVIĆ SLAĐANA 22,11177426,997526
UNICEP COMPANY AD BANJA LUKA 18,0970350,000000
JAKŠIĆ VESNA 6,7315888,218979
PEHAR DARIO 2,3942182,923237
ALIBABIĆ SAMED 1,6512612,016118
PILINDAVIĆ VLADIMIR 1,1298991,379559
ALIBABIĆ ŠERIF 1,1077271,352487
VIKOM KOMPANIJA 0,3003320,366693
CVIJANOVIĆ MOMČILO 0,2738770,334392

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Direktor

Ime i prezimeFunkcija
Slađana Šajinović direktor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Upravni odbor

Ime i prezimeFunkcija
Dragan Cerovac predsjednik
Sanja Šajinović član
Slađana Šajinović član

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Nadzorni odbor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Registar emitenata

Lica čija imena se nalaze u evidenciji, a nisu na tim funkcijama, trebaju se obratiti Komisiji za hartije od vrijednosti.
›› Više o registru emitenata


Registar emitenata

Lica čija imena se nalaze u evidenciji, a nisu na tim funkcijama, trebaju se obratiti Komisiji za hartije od vrijednosti.
›› Više o registru emitenata


[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]


Nadzorni odbor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]


[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]