Podaci o emitentu

Adresa Gavrila Principa bb
Telefon + 387 51 591 170
Web
Email
Emisije emitenata

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Vlasnička struktura

Datum: 11.8.2022.
Udio
akcionara
Broj akcionara % vlasništva od
ukupnog kapitala
Domaći Strani Ukupno Domaći Strani Ukupno
< 5% 191 0 191 10,20 0,00 10,20
5%-10% 0 0 0 0,00 0,00 0,00
10%-25% 0 0 0 0,00 0,00 0,00
> 25% 1 0 1 89,80 0,00 89,80
UKUPNO 192 0 192 100,00 0,00 100,00

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Deset najvećih akcionara

Datum: 11.8.2022.
Naziv% učešća% učešća
sa pravom
glasa
ŠKELJIĆ STOJICA 89,80303889,803038
ŠKELJIĆ SPASEN 0,2483040,248304
MIHAJLOVIĆ BOŠKO 0,2178840,217884
MARIĆ ŽELJANA 0,2035470,203547
BOROJEVIĆ MILUTIN 0,1918140,191814
BRBOROVIĆ ZORAN 0,1800480,180048
JOKANOVIĆ PETAR 0,1800480,180048
BOROJEVIĆ ROSA 0,1781040,178104
KNEŽEVIĆ ŽIVKO 0,1546050,154605
ŠKELJIĆ LJILJANA 0,1529900,152990

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Direktor

Ime i prezimeFunkcija
Gospana Borojević direktor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Upravni odbor

Ime i prezimeFunkcija
Miladin Keleman član
Savo Škeljić član
Spasen Škeljić član

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Nadzorni odbor

Ime i prezimeFunkcija
Radulić Sretko član
Slavko Marić član
Stana Šuput član

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Registar emitenata

Lica čija imena se nalaze u evidenciji, a nisu na tim funkcijama, trebaju se obratiti Komisiji za hartije od vrijednosti.
›› Više o registru emitenata