Trgovačko preduzeće "VELEŽ" akcionarsko društvo Nevesinje

Podaci o emitentu

Adresa Nevesinjskih ustanika 5
Telefon + 387 59 602 699
Web
Email
Emisije emitenata

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Vlasnička struktura

Datum: 11.4.2024.
Udio
akcionara
Broj akcionara % vlasništva od
ukupnog kapitala
Domaći Strani Ukupno Domaći Strani Ukupno
< 5% 27 0 27 10,65 0,00 10,65
5%-10% 1 0 1 6,18 0,00 6,18
10%-25% 2 0 2 38,21 0,00 38,21
> 25% 1 0 1 44,96 0,00 44,96
UKUPNO 31 0 31 100,00 0,00 100,00

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Deset najvećih akcionara

Datum: 11.4.2024.
Naziv% učešća% učešća
sa pravom
glasa
SAMARDŽIĆ VELJKO 44,95738544,957385
IVKOVIĆ RADOMIR 23,44026723,440267
VUČETIĆ NEBOJŠA 14,77098214,770982
BEŠTIĆ MILORAD 6,1768696,176869
SAMARDŽIĆ LJUBICA 1,6476111,647611
PRODANOVIĆ RANKO 1,0695161,069516
GUŠIĆ RATKO 0,7808700,780870
VUKOVIĆ MIODRAG 0,7701690,770169
VUKOVIĆ-BUHA MILENA 0,6203620,620362
GLOGOVAC DANILO 0,4491540,449154

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Lice ovlašćeno za zastupanje

Ime i prezimeFunkcija
Smilja Kundačina direktor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Upravni odbor

Ime i prezimeFunkcija
Pero Lazović predsjednik
Ranko Prodanović član
Veljko Samardžić član
Milan Pikula član
Milimir Ivaniš član

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Nadzorni odbor

Ime i prezimeFunkcija
Ratko Gušić predsjednik
Dragan Dabić član
Milka Lažetić član

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Registar emitenata

Lica čija imena se nalaze u evidenciji, a nisu na tim funkcijama, trebaju se obratiti Komisiji za hartije od vrijednosti.
›› Više o registru emitenata