Akcionarsko društvo za trgovinu "VELETRGOVINA" Gradiška

Podaci o emitentu

Adresa Srpska krila slobode A
Telefon + 387 51 813 461
Web
Email veletrgovinagradiska@gmail.com
Emisije emitenata

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Vlasnička struktura

Datum: 20.6.2024.
Udio
akcionara
Broj akcionara % vlasništva od
ukupnog kapitala
Domaći Strani Ukupno Domaći Strani Ukupno
< 5% 656 1 657 15,39 0,01 15,40
5%-10% 1 0 1 6,80 0,00 6,80
10%-25% 0 0 0 0,00 0,00 0,00
> 25% 1 0 1 77,81 0,00 77,81
UKUPNO 658 1 659 99,99 0,01 100,00

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Deset najvećih akcionara

Datum: 20.6.2024.
Naziv% učešća% učešća
sa pravom
glasa
ŠLJIVAR DARKO 77,80631877,806318
MARKOVIĆ DRAŽEN 6,7971286,797128
MULALIĆ MUSTAFA 0,3322290,332229
MITROVIĆ NIKOLA 0,3169000,316900
GRGIĆ BISERA 0,2852280,285228
GAKOVIĆ VITOMIR 0,2763760,276376
MUSLIMOVIĆ SEVDIJA 0,2552340,255234
POPOVIĆ SLOBODAN 0,2536060,253606
MILIVOJEVIĆ STEVO 0,2343080,234308
GIGOVIĆ SLAVKO 0,2235120,223512

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Lice ovlašćeno za zastupanje

Ime i prezimeFunkcija
Vera Vujičić direktor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Upravni odbor

Ime i prezimeFunkcija
Vera Vujičić predsjednik
Danijel Tutić član
Dražen Marković član

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Nadzorni odbor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Registar emitenata

Lica čija imena se nalaze u evidenciji, a nisu na tim funkcijama, trebaju se obratiti Komisiji za hartije od vrijednosti.
›› Više o registru emitenata