Podaci o emitentu

Adresa Karađorđeva 1
Telefon + 387 51 300 528
Web
Email
Emisije emitenata

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Vlasnička struktura

Datum: 11.4.2024.
Udio
akcionara
Broj akcionara % vlasništva od
ukupnog kapitala
Domaći Strani Ukupno Domaći Strani Ukupno
< 5% 2.295 8 2.303 38,65 0,27 38,92
5%-10% 1 0 1 9,65 0,00 9,65
10%-25% 1 0 1 16,77 0,00 16,77
> 25% 1 0 1 34,66 0,00 34,66
UKUPNO 2.298 8 2.306 99,73 0,27 100,00

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Deset najvećih akcionara

Datum: 11.4.2024.
Naziv% učešća% učešća
sa pravom
glasa
DARKO KOMERC DOO LAKTAŠI 34,66269734,662697
SEKIMIĆ OSTOJA 16,76687516,766875
KOTARAŠ MILAN 9,6495079,649507
STANKOVIĆ DARKO 2,3267482,326748
ALIBABIĆ ŠERIF 0,8967060,896706
ADVANTIS BROKER AD BANJA LUKA 0,5745200,574520
KUPREŠAK MILE 0,5563070,556307
BUTKOVIĆ BOŽO 0,2329450,232945
NESLANOVIĆ MEHMED 0,1683200,168320
VIDAS PREDRAG 0,1517520,151752

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Preduzeće je osnovano 1969., a kao AD egzistira od 2002. godine. Registrovano je za izvođenje svih vrsta građevinskih radova u oblasti visokogradnje i niskogradnje. Preduzeće posluje sa pozitivnim finansijskim rezultatom.

Lice ovlašćeno za zastupanje

Ime i prezimeFunkcija
Milan Kotoraš direktor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Upravni odbor

Ime i prezimeFunkcija
Drago Sekimić predsjednik
Miladin Stanić član
Dragica Marković član

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Nadzorni odbor

Ime i prezimeFunkcija
Vojislav Saničanin predsjednik
Rade Nježić član
Aco Golić član

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Registar emitenata

Lica čija imena se nalaze u evidenciji, a nisu na tim funkcijama, trebaju se obratiti Komisiji za hartije od vrijednosti.
›› Više o registru emitenata