Akcionarsko društvo "VETERINARSKA STANICA" a.d. Čelinac

Podaci o emitentu

Adresa Kralja Petra I Karađorđevića 105
Telefon + 387 51 851 203
Web
Email
Emisije emitenata

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Vlasnička struktura

Datum: 11.4.2024.
Udio
akcionara
Broj akcionara % vlasništva od
ukupnog kapitala
Domaći Strani Ukupno Domaći Strani Ukupno
< 5% 12 0 12 4,64 0,00 4,64
5%-10% 0 0 0 0,00 0,00 0,00
10%-25% 0 0 0 0,00 0,00 0,00
> 25% 2 0 2 95,36 0,00 95,36
UKUPNO 14 0 14 100,00 0,00 100,00

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Deset najvećih akcionara

Datum: 11.4.2024.
Naziv% učešća% učešća
sa pravom
glasa
BEGOVIĆ STOJAN 66,06344166,063441
BAJIĆ SLAVKO 29,29849429,298494
ĆOSIĆ ĐURO 0,7334080,733408
DOKIĆ SLAVICA 0,6964090,696409
PAJIĆ MILORAD 0,5500560,550056
PANIĆ VELJKO 0,5500560,550056
RAJILIĆ VOJO 0,4579690,457969
VUJIČIĆ DOBRINKA 0,3667040,366704
JUNGIĆ VUKOSAVA 0,3667040,366704
JANKOVIĆ MILAN 0,3667040,366704

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Lice ovlašćeno za zastupanje

Ime i prezimeFunkcija
Stojan Begović direktor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Upravni odbor

Ime i prezimeFunkcija
Siniša Begović predsjednik
Branislav Srdić član
Vlado Bajić član

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Nadzorni odbor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Registar emitenata

Lica čija imena se nalaze u evidenciji, a nisu na tim funkcijama, trebaju se obratiti Komisiji za hartije od vrijednosti.
›› Više o registru emitenata