Podaci o emitentu

Adresa Urije bb
Telefon + 387 51 835 775
Web
Email
Emisije emitenata

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Vlasnička struktura

Datum: 11.4.2024.
Udio
akcionara
Broj akcionara % vlasništva od
ukupnog kapitala
Domaći Strani Ukupno Domaći Strani Ukupno
< 5% 107 2 109 55,71 4,62 60,33
5%-10% 4 0 4 25,87 0,00 25,87
10%-25% 1 0 1 13,80 0,00 13,80
> 25% 0 0 0 0,00 0,00 0,00
UKUPNO 112 2 114 95,38 4,62 100,00

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Deset najvećih akcionara

Datum: 11.4.2024.
Naziv% učešća% učešća
sa pravom
glasa
LUKIĆ ŽELJKA 13,79982813,799828
VUJANOVIĆ RADOJKA 8,9987278,998727
STEPANOVIĆ SNJEŽANA 6,7798356,779835
ZELJKOVIĆ GORAN 5,0727325,072732
MIHAJLOVIĆ NENAD 5,0186795,018679
KREČA BOŠKO 4,8736264,873626
KUKOLJ BORIS 4,8736264,873626
VUJANOVIĆ SLOBODAN 3,0392603,039260
OSMANAGIĆ KEMAL 3,0303653,030365
HUJIĆ AHMET 2,9024182,902418

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Lice ovlašćeno za zastupanje

Ime i prezimeFunkcija
Vladimir Stepanović direktor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Upravni odbor

Ime i prezimeFunkcija
Nenad Mihajlović predsjednik
Đuro Krčmar član
Željka Lukić član

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Nadzorni odbor

Ime i prezimeFunkcija
Dragan Tutnjilović predsjednik
Radmila Pucar član
Boško Kreča član

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Registar emitenata

Lica čija imena se nalaze u evidenciji, a nisu na tim funkcijama, trebaju se obratiti Komisiji za hartije od vrijednosti.
›› Više o registru emitenata