Podaci o emitentu

Adresa Gavrila Principa 1
Telefon + 387 51 532 031
Web
Email
Emisije emitenata

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Vlasnička struktura

Datum: 22.9.2022.
Udio
akcionara
Broj akcionara % vlasništva od
ukupnog kapitala
Domaći Strani Ukupno Domaći Strani Ukupno
< 5% 106 2 108 23,48 0,06 23,54
5%-10% 2 0 2 14,79 0,00 14,79
10%-25% 2 0 2 36,50 0,00 36,50
> 25% 1 0 1 25,16 0,00 25,16
UKUPNO 111 2 113 99,94 0,06 100,00

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Deset najvećih akcionara

Datum: 22.9.2022.
Naziv% učešća% učešća
sa pravom
glasa
ALAŠA MIRKO 25,16340425,163404
VRŽINA ZLATKO 23,05118623,051186
GATARIĆ BOŠKO 13,44767913,447679
MACANOVIĆ MILAN 8,4573748,457374
NALESNIK ALEKSANDAR 6,3366526,336652
MILINKOVIĆ MILORAD 3,1096473,109647
ULETILOVIĆ ALEKSANDAR 2,2963962,296396
INJAC SLAVICA 2,1868122,186812
STARČEVIĆ VELJKO 1,4843591,484359
VRANČIĆ RADMILA 1,2297171,229717

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Preduzeće je osnovano 1955. godine, a od 18.02.2003. godine efzistira kao AD. Osnovna djelatnost je veterinarska djelatnost, prodaja stočne hrane, jednodnevne živine, veterinarskih lijekova. Preduzeće poslue sa pozitivnim finansijskim rezultatom.

Lice ovlašćeno za zastupanje

Ime i prezimeFunkcija
Mirko Alaša direktor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Upravni odbor

Ime i prezimeFunkcija
Aleksandar Nalesnik predsjednik
Zlatko Vržina član
Milan Macanović član

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Nadzorni odbor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Registar emitenata

Lica čija imena se nalaze u evidenciji, a nisu na tim funkcijama, trebaju se obratiti Komisiji za hartije od vrijednosti.
›› Više o registru emitenata