Podaci o emitentu

Adresa
Telefon
Web
Email
Emisije emitenata

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Vlasnička struktura

Datum: 29.9.2022.
Udio
akcionara
Broj akcionara % vlasništva od
ukupnog kapitala
Domaći Strani Ukupno Domaći Strani Ukupno
< 5% 183 1 184 22,90 0,90 23,80
5%-10% 1 1 2 6,16 5,99 12,15
10%-25% 3 0 3 38,06 0,00 38,06
> 25% 1 0 1 26,00 0,00 26,00
UKUPNO 188 2 190 93,12 6,88 100,00

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Deset najvećih akcionara

Datum: 29.9.2022.
Naziv% učešća% učešća
sa pravom
glasa
MAZALICA RADOVAN 25,99998525,999985
VRHOVAC ANDREA 12,99999212,999992
VRHOVAC SLAVKA 12,99999212,999992
GAGIĆ PREDRAG 12,05776012,057760
V.S.T.-TREND DOO BANJA LUKA 6,1579376,157937
PUHIN ZORAN 5,9870745,987074
FOND ZA RESTITUCIJU RS AD BANJA LUKA 4,5277544,527754
HABIJANEC NADA 0,8978890,897889
CRLJENICA MILAN 0,8310380,831038
LIKAR RADOSLAV 0,8057530,805753

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Preduzeće je osnovano 01.09.1952. godine. Bavi se veterinarsom djelatnošću.

Lice ovlašćeno za zastupanje

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Upravni odbor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Nadzorni odbor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Registar emitenata

Lica čija imena se nalaze u evidenciji, a nisu na tim funkcijama, trebaju se obratiti Komisiji za hartije od vrijednosti.
›› Više o registru emitenata