Akcionarsko društvo "VETERINARSKA AMBULANTA" Rogatica

Podaci o emitentu

Adresa Rogatičke Brigade 29
Telefon + 387 58 415 135
Web
Email vetrog@teol.net
Emisije emitenata

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Vlasnička struktura

Datum: 11.4.2024.
Udio
akcionara
Broj akcionara % vlasništva od
ukupnog kapitala
Domaći Strani Ukupno Domaći Strani Ukupno
< 5% 69 0 69 25,00 0,00 25,00
5%-10% 0 0 0 0,00 0,00 0,00
10%-25% 1 0 1 10,00 0,00 10,00
> 25% 1 0 1 65,00 0,00 65,00
UKUPNO 71 0 71 100,00 0,00 100,00

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Deset najvećih akcionara

Datum: 11.4.2024.
Naziv% učešća% učešća
sa pravom
glasa
ŠEVO MILANKO 64,99514164,995141
JOKANOVIĆ MIRA 10,00194410,001944
MIJATOVIĆ DRAŽENKO 4,9990284,999028
ANDAN PREDRAG 0,8785230,878523
IKONIĆ MIROSLAV 0,8241010,824101
MIHAJLOVIĆ DRAGAN 0,8241010,824101
ĆEBIĆ BRANKO 0,8241010,824101
NERIĆ SLAVKO 0,8241010,824101
NERIĆ DANKO 0,8241010,824101
PLANOJEVIĆ RADIVOJE 0,7152580,715258

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Preduzeće je osnovano 29.03.1996. godine, a kao akcionarsko društvo egzistira od 01.03.2002. godine. Bavi se veterinarskom djelatnošću. Posluje sa pozitivnim finansijskim rezultatom.

Lice ovlašćeno za zastupanje

Ime i prezimeFunkcija
Milanko Ševo direktor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Upravni odbor

Ime i prezimeFunkcija
Željko Poljaković predsjednik
Tomislav Batinić član
Vela Brkić član

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Nadzorni odbor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Registar emitenata

Lica čija imena se nalaze u evidenciji, a nisu na tim funkcijama, trebaju se obratiti Komisiji za hartije od vrijednosti.
›› Više o registru emitenata