Akcionarsko društvo "VETERINARSKA STANICA" Teslić

Podaci o emitentu

Adresa Karađorđeva 3
Telefon + 387 53 431 188
Web
Email vetstanica@skaut-net
Emisije emitenata

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Vlasnička struktura

Datum: 18.4.2024.
Udio
akcionara
Broj akcionara % vlasništva od
ukupnog kapitala
Domaći Strani Ukupno Domaći Strani Ukupno
< 5% 79 1 80 5,27 0,00 5,27
5%-10% 0 0 0 0,00 0,00 0,00
10%-25% 2 0 2 34,60 0,00 34,60
> 25% 1 0 1 60,13 0,00 60,13
UKUPNO 82 1 83 100,00 0,00 100,00

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Deset najvećih akcionara

Datum: 18.4.2024.
Naziv% učešća% učešća
sa pravom
glasa
GOTOVAC BOGOSLAV 60,13308760,133087
KOVAČEVIĆ DANIJEL 23,70707723,707077
PERIŠIĆ NENAD 10,88851610,888516
IVANOVIĆ RADE 1,6908451,690845
MALIVOJEVIĆ NEVENKO 0,1550800,155080
KOVAČEVIĆ MITAR 0,1550800,155080
ĐUKIĆ MILE 0,1550800,155080
PANIĆ MILORAD 0,1550800,155080
TRGIĆ BORISLAV 0,1315830,131583
JELIĆ DRAGUTIN 0,1278240,127824

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Lice ovlašćeno za zastupanje

Ime i prezimeFunkcija
Bogoslav Gotovac direktor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Upravni odbor

Ime i prezimeFunkcija
Nenad Perišić predsjednik
Slavenka Marinković član
Branko Kovačević član

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Nadzorni odbor

Ime i prezimeFunkcija
Ljiljana Gojić predsjednik
Nevenko Malivojević član
Nikola Filipović član

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Registar emitenata

Lica čija imena se nalaze u evidenciji, a nisu na tim funkcijama, trebaju se obratiti Komisiji za hartije od vrijednosti.
›› Više o registru emitenata