Podaci o emitentu

Adresa DIMITRIJA TUCOVIĆA 195
76300 BIJELJINA
Telefon / Faks 055 250 777 055 250 700/055 250 701
Web
Email
Emisije emitenata

Vlasnička struktura

Datum: 30.6.2022.
Udio
akcionara
Broj akcionara % vlasništva od
ukupnog kapitala
Domaći Strani Ukupno Domaći Strani Ukupno
< 5% 3.791 16 3.807 27,92 0,67 28,59
5%-10% 0 0 0 0,00 0,00 0,00
10%-25% 2 0 2 34,52 0,00 34,52
> 25% 1 0 1 36,89 0,00 36,89
UKUPNO 3.794 16 3.810 99,33 0,67 100,00

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Deset najvećih akcionara

Datum: 30.6.2022.
Naziv% učešća% učešća
sa pravom
glasa
PAVLOVIĆ SLOBODAN 36,89183336,891833
PAVLOVIĆ MILE 21,80078021,800780
MAKSIMOVIĆ NOVKA 12,71844412,718444
KOMPANIJA KIMJIM LLC AD SLOBOMIR ,BIJELJINA 1,8671611,867161
AGROTEHNIKA DOO BIJELJINA 1,8247431,824743
NEŠKOVIĆ OSIGURANJE AD BIJELJINA 1,1202881,120288
DUIF MANAGEMENT SOLUTIONS - OAIF VIB FOND 0,5324880,532488
HEREK JOSIP 0,1540220,154022
BOGIČEVIĆ MILAN 0,1418360,141836
ERIĆ MILOVAN 0,1353240,135324

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Direktor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Upravni odbor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Nadzorni odbor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Registar emitenata

Lica čija imena se nalaze u evidenciji, a nisu na tim funkcijama, trebaju se obratiti Komisiji za hartije od vrijednosti.
›› Više o registru emitenata