Podaci o emitentu

Adresa Sime Šolaje 18
Telefon + 387 50 211 750
Web
Email
Emisije emitenata

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Vlasnička struktura

Datum: 22.9.2022.
Udio
akcionara
Broj akcionara % vlasništva od
ukupnog kapitala
Domaći Strani Ukupno Domaći Strani Ukupno
< 5% 492 1 493 35,57 0,06 35,63
5%-10% 4 0 4 26,89 0,00 26,89
10%-25% 2 0 2 37,48 0,00 37,48
> 25% 0 0 0 0,00 0,00 0,00
UKUPNO 498 1 499 99,94 0,06 100,00

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Deset najvećih akcionara

Datum: 22.9.2022.
Naziv% učešća% učešća
sa pravom
glasa
ZRNIĆ VLADO 22,40181422,401814
BAJIĆ LAZO 15,07944915,079449
MILANOVIĆ MLAĐEN 6,9970126,997012
MILANOVIĆ JADRANKA 6,6316956,631695
MILANOVIĆ TAMARA 6,6316956,631695
MILANOVIĆ IVANA 6,6316496,631649
KLJAJIĆ ŽELJKO 0,4111040,411104
KIZA MIRKO 0,4081700,408170
TEŠANOVIĆ RADOVAN 0,3962920,396292
KLJAJIĆ LJILJANA 0,3845080,384508

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Preduzeće je osnovano 1947. godine. AD postaje od 11.11.2002. godine. Bavi se trgovinom na veliko i malo. Preduzeće posluje sa gubitkom, ali je prisutna tendencija njegovog smanjenja.

Lice ovlašćeno za zastupanje

Ime i prezimeFunkcija
Milorad Bajić direktor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Upravni odbor

Ime i prezimeFunkcija
Vlado Zrnić predsjednik
Milorad Bajić član
Miodrag Kaurin član

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Nadzorni odbor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Registar emitenata

Lica čija imena se nalaze u evidenciji, a nisu na tim funkcijama, trebaju se obratiti Komisiji za hartije od vrijednosti.
›› Više o registru emitenata