Podaci o emitentu

Adresa POVELIČ BB
78420 SRBAC
Telefon / Faks 051 840 427/
Web
Email
Emisije emitenata

Vlasnička struktura

Datum: 2.12.2021.
Udio
akcionara
Broj akcionara % vlasništva od
ukupnog kapitala
Domaći Strani Ukupno Domaći Strani Ukupno
< 5% 323 2 325 17,33 4,01 21,34
5%-10% 1 0 1 9,92 0,00 9,92
10%-25% 2 0 2 38,97 0,00 38,97
> 25% 1 0 1 29,77 0,00 29,77
UKUPNO 327 2 329 95,99 4,01 100,00

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Deset najvećih akcionara

Datum: 2.12.2021.
Naziv% učešća% učešća
sa pravom
glasa
AKCIJSKI FOND RS AD BANJA LUKA 29,76922729,769227
DUIF KRISTAL INVEST AD - OMIF MAXIMUS FUND 21,48740621,487406
DUIF MANAGEMENT SOLUTIONS - OAIF AKTIVA INVEST FOND 17,48214217,482142
PREF AD BANJA LUKA 9,9228899,922889
FOND ZA RESTITUCIJU RS AD BANJA LUKA 4,9614354,961435
DUIF MANAGEMENT SOLUTIONS - OAIF PROFIT PLUS 4,2974794,297479
FIMASY HOLDINGS LLC 4,0052654,005265
DUIF MANAGEMENT SOLUTIONS - OAIF BORS INVEST FOND 2,1487452,148745
DUIF EUROINVESTMENT-OAIF EUROINVESTMENT FOND 1,2806501,280650
VUKOTIĆ DUŠKO 0,1676810,167681
ŠKOLNIK MOMČILO 0,1676810,167681

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Područje djelatnosti

Područje
Oblast
Grana
Razred

Direktor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Upravni odbor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Nadzorni odbor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Registar emitenata

Lica čija imena se nalaze u evidenciji, a nisu na tim funkcijama, trebaju se obratiti Komisiji za hartije od vrijednosti.
›› Više o registru emitenata