Samački smještaj a.d. Banja Luka - prelazak u d.o.o.

Kretanje cijene

Izaberite period
od:
do:

Pokazatelji za odabrani period

  • Promjena službenog kursa: 0,00%
  • Ukupan promet: 0,00 KM
  • Aritmetička sredina službenog kursa za dane kada je bilo trgovanja: n/a
  • Službeni kurs ponderisan količinom: n/a
  • Minimalni službeni kurs: 0,353 KM
  • Maksimalni službeni kurs: 0,353 KM

DatumSlužbeni kurs% promjeneOtvarajućaNajvećaNajmanjaZatvarajućaTransakcijaKoličinaPromet
28.11.20220,3530,00   0,3530 0,00
25.11.20220,3530,00   0,3530 0,00
24.11.20220,3530,00   0,3530 0,00
23.11.20220,3530,00   0,3530 0,00
22.11.20220,3530,00   0,3530 0,00
18.11.20220,3530,00   0,3530 0,00
Nema podataka za izabrani interval!
Nema podataka za izabrani interval!
Nema podataka za izabrani interval!

Ukratko

Samački smještaj a.d. Banja Luka - prelazak u d.o.o.
Oznaka HOV: SAMS-R-A
ISIN: BA100SAMSRA0
CFI: ESVUFR
RIC: SAMS.BJ
FIGI: BBG000TZNTR2
Posljednja cijena: 0,353 KM
Vrijeme posljednje trgovine: 4.12.2012. 13:01:42
Status: Suspended
Nije dostavljen revizorski izvještaj
Nije dostavljen izvještaj o poslovanju