Rezultati pretrage

NAPOMENE: ››› Prikazani su samo podaci kod kojih datum upisa nije stariji od 5 godina.
ImePrezimeOznakaEmitentOdborFunkcijaDatum
upisa
LjubomirKlincovIMAKImako a.d. Banja LukaUpravni odborpredsjednik8.6.2018.
LjubomirKlincovHELVHidroelektrane na Vrbasu a.d. Mrkonjić GradNadzorni odborzamjenik predsjednika19.4.2021.
LjubomirKlincovEKBLElektrokrajina a.d. Banja LukaNadzorni odborčlan22.4.2021.

Akcionari:

NAPOMENE:

››› Naziv, odnosno ime i prezime akcionara, ne određuje jednoznačno pravno/fizičko lice.
››› Prikazani su samo akcionari iz liste deset najvećih akcionara.

Nema podataka o akcionarima.

Dodatne pretrage

Pretraga po prvom slovu

A B C D E F G H I J K
L M N O P R S T U V Z

Pretraga po nazivu hartije

Unesite bar jedno slovo iz oznake ili naziva HOV.

Hartije iz indeksa

Upravni ili nadzorni odbor

Unesite bar tri slova iz imena člana upravnog ili nadzornog odbora.

Akcionari

Unesite bar tri slova iz naziva akcionara.