Rezultati pretrage

NAPOMENE: ››› Prikazani su samo podaci kod kojih datum upisa nije stariji od 5 godina.
ImePrezimeOznakaEmitentOdborFunkcijaDatum
upisa
MilanKovačDISVDI Šipovo d.o.o. ŠipovoDirektordirektor18.7.2023.
MilanKovačevićKPMGPark KP a.d. Mrkonjić GradDirektordirektor19.6.2023.
MilanKovačevićTDSKDalekovod TKS a.d. Doboj - u stečajuDirektorstečajni upravnik7.10.2022.
MilanKovačHETRHidroelektrane na Trebišnjici a.d. TrebinjeUpravni odborizvršni direktor19.6.2023.

Akcionari:

NAPOMENE:

››› Naziv, odnosno ime i prezime akcionara, ne određuje jednoznačno pravno/fizičko lice.
››› Prikazani su samo akcionari iz liste deset najvećih akcionara.

Nema podataka o akcionarima.

Dodatne pretrage

Pretraga po prvom slovu

A B C D E F G H I J K
L M N O P R S T U V Z

Pretraga po nazivu hartije

Unesite bar jedno slovo iz oznake ili naziva HOV.

Hartije iz indeksa

Upravni ili nadzorni odbor

Unesite bar tri slova iz imena člana upravnog ili nadzornog odbora.

Akcionari

Unesite bar tri slova iz naziva akcionara.