Akcionari:

NAPOMENE:

››› Naziv, odnosno ime i prezime akcionara, ne određuje jednoznačno pravno/fizičko lice.
››› Prikazani su samo akcionari iz liste deset najvećih akcionara.

NazivOznakaEmitent% učešćaDatum
upisa
ALIBABIĆ - ŠABANOVIĆ AFRODITAFSBNFabrika šećera Bijeljina a.d. V. Obarska - u stečaju0,85379911.8.2022.
ALIBABIĆ - ŠABANOVIĆ AFRODITAFSTHFabrika stočne hrane a.d. Nova Topola - u stečaju0,14410111.8.2022.
ALIBABIĆ - ŠABANOVIĆ AFRODITAFZICFabrika za proizvodnju žice a.d. Novo Goražde - u stečaju11,89896511.8.2022.
ALIBABIĆ - ŠABANOVIĆ AFRODITAIZENIstraživačko razvojni centar elektroenergetike IRCE a.d. I. Sarajevo0,60000611.8.2022.
ALIBABIĆ - ŠABANOVIĆ AFRODITARATARatarstvo a.d. Nova Topola - u stečaju0,15405911.8.2022.

Dodatne pretrage

Pretraga po prvom slovu

A B C D E F G H I J K
L M N O P R S T U V Z

Pretraga po nazivu hartije

Unesite bar jedno slovo iz oznake ili naziva HOV.

Hartije iz indeksa

Upravni ili nadzorni odbor

Unesite bar tri slova iz imena člana upravnog ili nadzornog odbora.

Akcionari

Unesite bar tri slova iz naziva akcionara.