Akcionari:

NAPOMENE:

››› Naziv, odnosno ime i prezime akcionara, ne određuje jednoznačno pravno/fizičko lice.
››› Prikazani su samo akcionari iz liste deset najvećih akcionara.

NazivOznakaEmitent% učešćaDatum
upisa
DUIF EUROINVESTMENT-OAIF EUROINVESTMENT FONDBIRABirač a.d Zvornik - u stečaju1,29614513.6.2024.
DUIF EUROINVESTMENT-OAIF EUROINVESTMENT FONDFZICFabrika za proizvodnju žice a.d. Novo Goražde - u stečaju9,03577913.6.2024.
DUIF EUROINVESTMENT-OAIF EUROINVESTMENT FONDHEDRHidroelektrane na Drini a.d. Višegrad2,40443713.6.2024.
DUIF EUROINVESTMENT-OAIF EUROINVESTMENT FONDHELVHidroelektrane na Vrbasu a.d. Mrkonjić Grad1,30580513.6.2024.
DUIF EUROINVESTMENT-OAIF EUROINVESTMENT FONDHETRHidroelektrane na Trebišnjici a.d. Trebinje1,26407413.6.2024.
DUIF EUROINVESTMENT-OAIF EUROINVESTMENT FONDHPKDHPK a.d. Kozarska Dubica - u stečaju0,53438113.6.2024.
DUIF EUROINVESTMENT-OAIF EUROINVESTMENT FONDJLLCJelšingrad Livar Livnica čelika a.d. Banja Luka1,65015013.6.2024.
DUIF EUROINVESTMENT-OAIF EUROINVESTMENT FONDKNZMKonzum TP a.d. Banja Luka1,18829813.6.2024.
DUIF EUROINVESTMENT-OAIF EUROINVESTMENT FONDLJUBRudnici željezne rude Ljubija a.d. Prijedor2,46510113.6.2024.
DUIF EUROINVESTMENT-OAIF EUROINVESTMENT FONDLKSMLuka a.d. Šamac0,38006313.6.2024.
DUIF EUROINVESTMENT-OAIF EUROINVESTMENT FONDRITERiTE Gacko a.d. Gacko7,07214213.6.2024.
DUIF EUROINVESTMENT-OAIF EUROINVESTMENT FONDRNAFRafinerija nafte Brod a.d. Brod1,45340513.6.2024.
DUIF EUROINVESTMENT-OAIF EUROINVESTMENT FONDRTEURiTE Ugljevik a.d. Ugljevik3,45515613.6.2024.
DUIF EUROINVESTMENT-OAIF EUROINVESTMENT FONDTRDBTrudbenik a.d. Doboj - u stečaju0,27538613.6.2024.

Dodatne pretrage

Pretraga po prvom slovu

A B C D E F G H I J K
L M N O P R S T U V Z

Pretraga po nazivu hartije

Unesite bar jedno slovo iz oznake ili naziva HOV.

Hartije iz indeksa

Upravni ili nadzorni odbor

Unesite bar tri slova iz imena člana upravnog ili nadzornog odbora.

Akcionari

Unesite bar tri slova iz naziva akcionara.