Akcionari:

NAPOMENE:

››› Naziv, odnosno ime i prezime akcionara, ne određuje jednoznačno pravno/fizičko lice.
››› Prikazani su samo akcionari iz liste deset najvećih akcionara.

NazivOznakaEmitent% učešćaDatum
upisa
DUIF INVEST NOVA AD- OMIF INVEST NOVABKMGTC Balkana a.d. Mrkonjić Grad2,17189518.7.2024.
DUIF INVEST NOVA AD- OMIF INVEST NOVACMEGČajavec mega a.d. Banja Luka1,96540718.7.2024.
DUIF INVEST NOVA AD- OMIF INVEST NOVAEDPLElektrodistribucija a.d. Pale1,39840118.7.2024.
DUIF INVEST NOVA AD- OMIF INVEST NOVAEKHCElektrohercegovina a.d. Trebinje3,96433818.7.2024.
DUIF INVEST NOVA AD- OMIF INVEST NOVAELBJElektro - Bijeljina a.d. Bijeljina0,67569418.7.2024.
DUIF INVEST NOVA AD- OMIF INVEST NOVAELDOElektro Doboj a.d. Doboj0,89476318.7.2024.
DUIF INVEST NOVA AD- OMIF INVEST NOVAFMSNFabrika motora specijalne namjene a.d.Pale - u stečaju1,48101118.7.2024.
DUIF INVEST NOVA AD- OMIF INVEST NOVAGRF9Grafam d.d. Brčko5,51590318.7.2024.
DUIF INVEST NOVA AD- OMIF INVEST NOVAHEDRHidroelektrane na Drini a.d. Višegrad1,69329618.7.2024.
DUIF INVEST NOVA AD- OMIF INVEST NOVAHELVHidroelektrane na Vrbasu a.d. Mrkonjić Grad1,67749918.7.2024.
DUIF INVEST NOVA AD- OMIF INVEST NOVAHETRHidroelektrane na Trebišnjici a.d. Trebinje1,19706218.7.2024.
DUIF INVEST NOVA AD- OMIF INVEST NOVAIPBLIndustrijske plantaže a.d. Banja Luka1,67825818.7.2024.
DUIF INVEST NOVA AD- OMIF INVEST NOVAIZENIstraživačko razvojni centar elektroenergetike IRCE a.d. I. Sarajevo9,09755718.7.2024.
DUIF INVEST NOVA AD- OMIF INVEST NOVAJGPBJugoprevoz a.d. Bileća9,09762318.7.2024.
DUIF INVEST NOVA AD- OMIF INVEST NOVAJLLCJelšingrad Livar Livnica čelika a.d. Banja Luka9,09755418.7.2024.
DUIF INVEST NOVA AD- OMIF INVEST NOVAKMNDKomunalac a.d. Derventa4,81480118.7.2024.
DUIF INVEST NOVA AD- OMIF INVEST NOVAKMPDKompred a.d. Ugljevik9,09756518.7.2024.
DUIF INVEST NOVA AD- OMIF INVEST NOVAKOMFKP Komunalac a.d. Foča9,09780818.7.2024.
DUIF INVEST NOVA AD- OMIF INVEST NOVAKPPLJP komunalno a.d. Pale4,01158618.7.2024.
DUIF INVEST NOVA AD- OMIF INVEST NOVAKRLBAddiko Bank a.d. Banja Luka0,00429718.7.2024.
DUIF INVEST NOVA AD- OMIF INVEST NOVALJUBRudnici željezne rude Ljubija a.d. Prijedor0,73518318.7.2024.
DUIF INVEST NOVA AD- OMIF INVEST NOVALKSMLuka a.d. Šamac0,18571318.7.2024.
DUIF INVEST NOVA AD- OMIF INVEST NOVANBLBUniCredit Bank a.d. Banja Luka0,04183218.7.2024.
DUIF INVEST NOVA AD- OMIF INVEST NOVANBS9Novi Bimeks d.d. Brčko - u stečaju1,46311718.7.2024.
DUIF INVEST NOVA AD- OMIF INVEST NOVAPZBLPoslovna zona a.d. Banja Luka1,67825918.7.2024.
DUIF INVEST NOVA AD- OMIF INVEST NOVARNAFRafinerija nafte Brod a.d. Brod1,46435418.7.2024.
DUIF INVEST NOVA AD- OMIF INVEST NOVARTEURiTE Ugljevik a.d. Ugljevik0,99614618.7.2024.
DUIF INVEST NOVA AD- OMIF INVEST NOVATLKMTelekom Srpske a.d. Banja Luka0,59818518.7.2024.
DUIF INVEST NOVA AD- OMIF INVEST NOVAUSHAUnis USHA a.d. Višegrad - u stečaju7,59256218.7.2024.
DUIF INVEST NOVA AD- OMIF INVEST NOVAVDBLVodovod a.d. Banja Luka0,28668218.7.2024.
DUIF INVEST NOVA AD- OMIF INVEST NOVAVDPLJP vodovod i kanalizacija a.d. Pale2,81117318.7.2024.
DUIF INVEST NOVA AD- OMIF INVEST NOVAVKBJVodovod i kanalizacija a.d. Bijeljina8,34000618.7.2024.
DUIF INVEST NOVA AD- OMIF INVEST NOVAVKIFPVIK Izvor a.d. Foča9,09761418.7.2024.
DUIF INVEST NOVA AD- OMIF INVEST NOVAVSDBVeterinarska stanica a.d. Doboj2,59960518.7.2024.

Dodatne pretrage

Pretraga po prvom slovu

A B C D E F G H I J K
L M N O P R S T U V Z

Pretraga po nazivu hartije

Unesite bar jedno slovo iz oznake ili naziva HOV.

Hartije iz indeksa

Upravni ili nadzorni odbor

Unesite bar tri slova iz imena člana upravnog ili nadzornog odbora.

Akcionari

Unesite bar tri slova iz naziva akcionara.