Akcionari:

NAPOMENE:

››› Naziv, odnosno ime i prezime akcionara, ne određuje jednoznačno pravno/fizičko lice.
››› Prikazani su samo akcionari iz liste deset najvećih akcionara.

NazivOznakaEmitent% učešćaDatum
upisa
DUIF KRISTAL INVEST AD - OAIF FUTURE FUNDHEDRHidroelektrane na Drini a.d. Višegrad5,06412811.7.2024.
DUIF KRISTAL INVEST AD - OAIF FUTURE FUNDHELVHidroelektrane na Vrbasu a.d. Mrkonjić Grad2,76437711.7.2024.
DUIF KRISTAL INVEST AD - OAIF FUTURE FUNDHETRHidroelektrane na Trebišnjici a.d. Trebinje3,62643311.7.2024.
DUIF KRISTAL INVEST AD - OAIF FUTURE FUNDIPBLIndustrijske plantaže a.d. Banja Luka5,95365111.7.2024.
DUIF KRISTAL INVEST AD - OAIF FUTURE FUNDMATEMatex a.d. Banja Luka9,33913511.7.2024.
DUIF KRISTAL INVEST AD - OAIF FUTURE FUNDSNCNSaničani a.d. Prijedor - u stečaju8,76228311.7.2024.
DUIF KRISTAL INVEST AD - OAIF FUTURE FUNDTLKMTelekom Srpske a.d. Banja Luka1,70164411.7.2024.

Dodatne pretrage

Pretraga po prvom slovu

A B C D E F G H I J K
L M N O P R S T U V Z

Pretraga po nazivu hartije

Unesite bar jedno slovo iz oznake ili naziva HOV.

Hartije iz indeksa

Upravni ili nadzorni odbor

Unesite bar tri slova iz imena člana upravnog ili nadzornog odbora.

Akcionari

Unesite bar tri slova iz naziva akcionara.