Akcionari:

NAPOMENE:

››› Naziv, odnosno ime i prezime akcionara, ne određuje jednoznačno pravno/fizičko lice.
››› Prikazani su samo akcionari iz liste deset najvećih akcionara.

NazivOznakaEmitent% učešćaDatum
upisa
DUIF MANAGEMENT SOLUTIONS - OMIF BALKAN INVESTMENT FONDBIRABirač a.d Zvornik - u stečaju4,01988922.2.2024.
DUIF MANAGEMENT SOLUTIONS - OMIF BALKAN INVESTMENT FONDBOKSBoksit a.d. Milići9,94956222.2.2024.
DUIF MANAGEMENT SOLUTIONS - OMIF BALKAN INVESTMENT FONDPTSAPut GP a.d. Istočno Sarajevo5,04802422.2.2024.
DUIF MANAGEMENT SOLUTIONS - OMIF BALKAN INVESTMENT FONDRTEURiTE Ugljevik a.d. Ugljevik1,25976622.2.2024.

Dodatne pretrage

Pretraga po prvom slovu

A B C D E F G H I J K
L M N O P R S T U V Z

Pretraga po nazivu hartije

Unesite bar jedno slovo iz oznake ili naziva HOV.

Hartije iz indeksa

Upravni ili nadzorni odbor

Unesite bar tri slova iz imena člana upravnog ili nadzornog odbora.

Akcionari

Unesite bar tri slova iz naziva akcionara.