Akcionari:

NAPOMENE:

››› Naziv, odnosno ime i prezime akcionara, ne određuje jednoznačno pravno/fizičko lice.
››› Prikazani su samo akcionari iz liste deset najvećih akcionara.

NazivOznakaEmitent% učešćaDatum
upisa
KOMPANIJA DUŠANIĆ DOO - U STEČAJUANGRAngrocentar a.d. Jezero27,37625918.7.2024.
KOMPANIJA DUŠANIĆ DOO - U STEČAJUDECB22. decembar a.d. Banja Luka7,28292518.7.2024.
KOMPANIJA DUŠANIĆ DOO - U STEČAJUMLPSMlinpek a.d. Prnjavor0,23487518.7.2024.
KOMPANIJA DUŠANIĆ DOO - U STEČAJUPEKSPrnjavor ekspres a.d. Prnjavor19,67414518.7.2024.
KOMPANIJA DUŠANIĆ DOO - U STEČAJUPROMPromet TP a.d. Prnjavor2,13782718.7.2024.

Dodatne pretrage

Pretraga po prvom slovu

A B C D E F G H I J K
L M N O P R S T U V Z

Pretraga po nazivu hartije

Unesite bar jedno slovo iz oznake ili naziva HOV.

Hartije iz indeksa

Upravni ili nadzorni odbor

Unesite bar tri slova iz imena člana upravnog ili nadzornog odbora.

Akcionari

Unesite bar tri slova iz naziva akcionara.