Akcionari:

NAPOMENE:

››› Naziv, odnosno ime i prezime akcionara, ne određuje jednoznačno pravno/fizičko lice.
››› Prikazani su samo akcionari iz liste deset najvećih akcionara.

NazivOznakaEmitent% učešćaDatum
upisa
KUKO SANELALUMAlumina a.d. Kneževo9,71361216.5.2024.
KUKO SANELFSTHFabrika stočne hrane a.d. Nova Topola - u stečaju1,98376216.5.2024.
KUKO SANELFZICFabrika za proizvodnju žice a.d. Novo Goražde - u stečaju2,10582816.5.2024.
KUKO SANELKNZMKonzum TP a.d. Banja Luka6,41381516.5.2024.
KUKO SANELSVGRSava a.d. Gradiška6,81540616.5.2024.

Dodatne pretrage

Pretraga po prvom slovu

A B C D E F G H I J K
L M N O P R S T U V Z

Pretraga po nazivu hartije

Unesite bar jedno slovo iz oznake ili naziva HOV.

Hartije iz indeksa

Upravni ili nadzorni odbor

Unesite bar tri slova iz imena člana upravnog ili nadzornog odbora.

Akcionari

Unesite bar tri slova iz naziva akcionara.