Parametri

Izaberite datum trgovanja
Datum:

Sklopljeni poslovi

Ukratko

Orah a.d. Trnovo
Oznaka HOV: ORAH-R-A
ISIN: BA100ORAHRA1
CFI: ESVUFR
RIC: ORAH.BJ
FIGI: BBG000R8RNH4
Posljednja cijena: KM
Vrijeme posljednje trgovine:
Status: Delisted