Suspendovane hartije

Pretraga suspendovanih hartija
Oznaka/Naziv:
Razlog suspendovaja


OznakaNaziv emitentaDatumRazlog
DEKO-R-A Dekorativa a.d. Gacko - u stečaju 17.5.2019.Zaključen stečajni postupak
ASZV-R-A As a.d. Zvornik - u likvidaciji 8.4.2019.Zaključen postupak likvidacije
STNR-R-A Stanari rudnik lignita a.d. Stanari - u stečaju 15.2.2019.Zaključen stečajni postupak
MEBO-R-A Meboš a.d. Šamac - u stečaju 14.2.2019.Zaključen stečajni postupak
PSHL-R-A Prerada sa hladnjačom a.d. Zvornik - u stečaju 14.2.2019.Zaključen stečajni postupak
VKRO-R-A JP Vodovod i kanalizacija a.d. Rogatica - u stečaju 14.12.2018.Zaključen stečajni postupak
INZR-R-A Inženjering a.d. Zvornik - u stečaju 29.11.2018.Zaključen stečajni postupak
KTKA-R-A KTK alhos a.d. Sokolac - u stečaju 14.11.2018.Zaključen stečajni postupak
OMAR-R-A Omar a.d. Kneževo - u stečaju 18.10.2018.Zaključen stečajni postupak
INVP-R-A ZMIF u preoblikovanju Invest nova fond a.d. Bijeljina - u likvidaciji 8.5.2018.Dobrovoljna likvidacija
FAST-R-A Fabrika specijalnih transmisija a.d. Istočno Sarajevo - u stečaju 7.12.2017.Zaključen stečajni postupak
VUCI-R-A Vučijak a.d. Prnjavor - u likvidaciji 7.6.2017.Zaključen stečajni postupak
OSLB-R-A Oslobođenje a.d. Banja Luka - u stečaju 27.4.2017.Zaključen stečajni postupak
NGUG-R-A Niskogradnja a.d. Ugljevik - u stečaju 29.12.2016.Zaključen stečajni postupak
STGO-R-A Stara gora a.d. Rogatica - u stečaju 22.11.2016.Zaključen stečajni postupak
NOVT-R-A Novotex a.d. Trebinje - u stečaju 1.7.2016.Zaključen stečajni postupak
INBL-R-A Inbel a.d. Banja Luka - u stečaju 29.12.2015.Zaključen stečajni postupak
KSIK-R-A Ključ ŠIK a.d. Čajniče - u likvidaciji 20.7.2015.Zaključen postupak likvidacije
AGRK-R-A Agrokoop a.d. Trebinje - u stečaju 10.4.2012.Zaključen stečajni postupak
ZORA-R-A Zora turist a.d. Banja Luka - u likvidaciji 13.4.2011.Zaključen postupak likvidacije

Pretraga po prvom slovu

A B C D E F G H I J K
L M N O P R S T U V Z

Pretraga po nazivu hartije

Unesite bar jedno slovo iz oznake ili naziva HOV.

Hartije iz indeksa

BIRS FIRS ERS10

Upravni ili nadzorni odbor

Unesite bar tri slova iz imena člana upravnog ili nadzornog odbora.

Akcionari

Unesite bar tri slova iz naziva akcionara.