Podaci o emitentu


Industroprojekt a.d. Prijedor

Adresa VOŽDA KARAĐORĐA 10
79000 PRIJEDOR
Telefon052 232 645
Faks052 232 645
Web
Email
Emisije emitenta u berzanskom sistemu trgovanja IPRJ-R-A

Deset najvećih akcionara

Datum: 11.10.2018.

Naziv% učešća% učešća
sa pravom
glasa
KOVAČEVIĆ VLADAN 84,17963484,179634
VUJIČIĆ MILENKO 1,0704801,070480
ĐOGIĆ SLAVKO 1,0349071,034907
MEDIĆ AMIR 0,8723920,872392
KERANOVIĆ SEMKA 0,8561890,856189
ALIŠIĆ SADETA 0,8358440,835844
JAKOVLJEVIĆ GORAN 0,7726170,772617
LELIĆ MIRSAD 0,7661600,766160
MEHMEDAGIĆ AMIR 0,7636020,763602
KADIRIĆ AJŠA 0,5499200,549920

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Vlasnička struktura

Datum: 11.10.2018.

Udio
akcionara
Broj akcionara % vlasništva od
ukupnog kapitala
Domaći Strani Ukupno Domaći Strani Ukupno
< 5% 125 0 125 15,82 0,00 15,82
5%-10% 0 0 0 0,00 0,00 0,00
10%-25% 0 0 0 0,00 0,00 0,00
> 25% 1 0 1 84,18 0,00 84,18
UKUPNO 126 0 126 100,00 0,00 100,00

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Područje djelatnosti

Područje
Potpodručje
Oblast
Grana
Razred

Registar emitenata

Lica čija imena se nalaze u evidenciji, a nisu na tim funkcijama, trebaju se obratiti Komisiji za hartije od vrijednosti.
›› Više o registru emitenata


Direktor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]


Nadzorni odbor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]


Upravni odbor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]