Podaci o emitentu

Adresa Veselina Masleše 28
Telefon + 387 51 246 100
Web www.dunav.ba
Email info@dunav.ba
Emisije emitenata

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Vlasnička struktura

Datum: 11.8.2022.
Udio
akcionara
Broj akcionara % vlasništva od
ukupnog kapitala
Domaći Strani Ukupno Domaći Strani Ukupno
< 5% 138 63 201 7,66 2,41 10,06
5%-10% 0 1 1 0,00 8,40 8,40
10%-25% 0 0 0 0,00 0,00 0,00
> 25% 0 1 1 0,00 81,54 81,54
UKUPNO 138 65 203 7,66 92,34 100,00

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Deset najvećih akcionara

Datum: 11.8.2022.
Naziv% učešća% učešća
sa pravom
glasa
DUNAV STOCKBROKER AD BEOGRAD 81,53741981,537419
DUNAV OSIGURANJE 8,3988978,398897
INTEGRAL INŽENJERING AD 2,5767052,576705
POSAVEC DUBRAVKO 1,1413641,141364
SOFTIĆ DŽENIS 1,0572771,057277
ANTONIJEVIĆ NEBOJŠA 0,7861130,786113
BANJALUČKA PIVARA AD BANJA LUKA 0,5129940,512994
DUIF MANAGEMENT SOLUTIONS - OMIF VB FOND 0,3963160,396316
JANKOVIĆ SLAVIŠA 0,3044070,304407
DUIF MANAGEMENT SOLUTIONS - OAIF AKTIVA INVEST FOND 0,2692080,269208

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Direktor

Ime i prezimeFunkcija
Bojan Popović direktor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Upravni odbor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Nadzorni odbor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Registar emitenata

Lica čija imena se nalaze u evidenciji, a nisu na tim funkcijama, trebaju se obratiti Komisiji za hartije od vrijednosti.
›› Više o registru emitenata