Podaci o emitentu


Meridian a.d. Banja Luka

Adresa VESELINA MASLEŠE 21/2
78000 BANJA LUKA
Telefon051 212 184
Faks051 212 356
Web www.meridianbl.com
Email uprava@meridianbl.com
Emisije emitenta u berzanskom sistemu trgovanja MRDN-L1
MRDN-R-A

Deset najvećih akcionara

Datum: 23.1.2020.

Naziv% učešća% učešća
sa pravom
glasa
ŠOBOT ANĐELKO 28,17597728,175977
MF OSIGURANJE AD BANJA LUKA 23,97170923,971709
STANIVUKOVIĆ DRAGAN 13,24692013,246920
PREF AD BANJA LUKA 7,7287857,728785
KNEŽEVIĆ GORAN 5,9207065,920706
ROGULJIĆ BOJAN 5,9043095,904309
FOND ZA RESTITUCIJU RS AD BANJA LUKA 4,5970984,597098
JANJIĆ NENAD 2,0004902,000490
DONJAK PREDRAG 1,0328241,032824
TUBIĆ ZORAN 1,0200731,020073

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Vlasnička struktura

Datum: 23.1.2020.

Udio
akcionara
Broj akcionara % vlasništva od
ukupnog kapitala
Domaći Strani Ukupno Domaći Strani Ukupno
< 5% 398 14 412 14,06 0,99 15,05
5%-10% 3 0 3 19,55 0,00 19,55
10%-25% 2 0 2 37,22 0,00 37,22
> 25% 1 0 1 28,18 0,00 28,18
UKUPNO 404 14 418 99,01 0,99 100,00

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Područje djelatnosti

Područje
Oblast
Grana
Razred

Registar emitenata

Lica čija imena se nalaze u evidenciji, a nisu na tim funkcijama, trebaju se obratiti Komisiji za hartije od vrijednosti.
›› Više o registru emitenata


Direktor

Ime i prezimeFunkcija
Anđelko Šobot direktor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]


Nadzorni odbor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]


Upravni odbor

Ime i prezimeFunkcija
Anđelko Šobot predsjednik
Goran Klincov član
Darko Radić član
Janko Vukoje član
Aleksandar Kremenović član

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]