Podaci o emitentu


Meridian a.d. Banja Luka

Adresa VESELINA MASLEŠE 21/2
78000 BANJA LUKA
Telefon051 212 184
Faks051 212 356
Web www.meridianbl.com
Email uprava@meridianbl.com
Emisije emitenta u berzanskom sistemu trgovanja MRDN-L1
MRDN-R-A

Deset najvećih akcionara

Datum: 19.9.2019.

Naziv% učešća% učešća
sa pravom
glasa
ŠOBOT ANĐELKO 28,17597729,904447
MF OSIGURANJE AD BANJA LUKA 23,97170925,442266
STANIVUKOVIĆ DRAGAN 13,24692014,059558
PREF AD BANJA LUKA 7,7287858,202911
ROGULJIĆ BOJAN 5,9043096,266511
MERIDIAN AD BANJA LUKA 5,7799740,000000
FOND ZA RESTITUCIJU RS AD BANJA LUKA 4,5970984,879109
JANJIĆ NENAD 3,1480723,341192
DONJAK PREDRAG 1,0328241,096183
ĐURĐEVIĆ BORIS 0,1912640,202997

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Vlasnička struktura

Datum: 19.9.2019.

Udio
akcionara
Broj akcionara % vlasništva od
ukupnog kapitala
Domaći Strani Ukupno Domaći Strani Ukupno
< 5% 399 14 413 14,27 0,92 15,19
5%-10% 3 0 3 19,41 0,00 19,41
10%-25% 2 0 2 37,22 0,00 37,22
> 25% 1 0 1 28,18 0,00 28,18
UKUPNO 405 14 419 99,08 0,92 100,00

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Područje djelatnosti

Područje
Oblast
Grana
Razred

Registar emitenata

Lica čija imena se nalaze u evidenciji, a nisu na tim funkcijama, trebaju se obratiti Komisiji za hartije od vrijednosti.
›› Više o registru emitenata


Direktor

Ime i prezimeFunkcija
Anđelko Šobot direktor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]


Nadzorni odbor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]


Upravni odbor

Ime i prezimeFunkcija
Anđelko Šobot predsjednik
Darko Radić član
Janko Vukoje član
Aleksandar Kremenović član

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]