22.7.2019. 13:20 Hidroelektrane na Vrbasu a.d. Mrkonjić Grad - Polugodišnji finansijski izvještaj za 2019. godinu
28.6.2019. 13:36 Hidroelektrane na Vrbasu a.d. Mrkonjić Grad - Revizorski izvještaj za 2018. godinu
27.6.2019. 13:23 Hidroelektrane na Vrbasu a.d. Mrkonjić Grad - odluka 22. vanredne Skupštine akcionara
19.6.2019. 13:13 Hidroelektrane na Vrbasu a.d. Mrkonjić Grad - odluke 22. vanredne Skupštine akcionara
3.6.2019. 13:08 Hidroelektrane na Vrbasu a.d. Mrkonjić Grad - prijedlozi odluka 22. vanredne Skupštine akcionara

Izvor: www.blberza.com