3.8.2022. 07:59 Hidroelektrane na Vrbasu a.d. Mrkonjić Grad - Polugodišnji finansijski izvještaj za 2022. godinu
4.7.2022. 13:42 Hidroelektrane na Vrbasu a.d. Mrkonjić Grad - odluke 28. Skupštine akcionara
10.6.2022. 13:07 Hidroelektrane na Vrbasu a.d. Mrkonjić Grad - prijedlozi odluka 28. Skupštine akcionara
10.6.2022. 13:06 Hidroelektrane na Vrbasu a.d. Mrkonjić Grad saziva 28. vanrednu Skupštinu akcionara
1.6.2022. 08:50 Hidroelektrane na Vrbasu a.d. Mrkonjić Grad - Note uz finansijski izvještaj za 2021. godinu

Izvor: www.blberza.com