28.2.2019. 14:23 Hidroelektrane na Vrbasu a.d. Mrkonjić Grad - Finansijski izvještaj za 2018. godinu
25.2.2019. 13:21 Hidroelektrane na Vrbasu a.d. Mrkonjić Grad - odluke vanredne Skupštine akcionara
19.2.2019. 09:04 Hidroelektrane na Vrbasu a.d. Mrkonjić Grad - Odgođena vanredna skupština akcionara
19.2.2019. 09:03 Hidroelektrane na Vrbasu a.d. Mrkonjić Grad - Izvještaj o značajnim događajima
5.2.2019. 13:45 Hidroelektrane na Vrbasu a.d. Mrkonjić Grad - prijedlozi odluka 21. vanredne Skupštine akcionara

Izvor: www.blberza.com