5.2.2019. 13:45 Hidroelektrane na Vrbasu a.d. Mrkonjić Grad - prijedlozi odluka 21. vanredne Skupštine akcionara
5.2.2019. 13:45 Hidroelektrane na Vrbasu a.d. Mrkonjić Grad saziva 21. vanrednu Skupštinu akcionara
4.2.2019. 13:21 Početak trgovanja akcijama zavisnih preduzeća Elektroprivrede RS
4.2.2019. 11:26 Mješoviti holding Elektroprivreda Republike Srpske - Saopštenje za javnost
4.2.2019. 09:28 Privremeno zaustavljanje trgovanja akcijama zavisnih preduzeća Elektroprivrede RS

Izvor: www.blberza.com