18.3.2021. 13:10 Hidroelektrane na Vrbasu a.d. Mrkonjić Grad - odluke 24. vanredne Skupštine akcionara
1.3.2021. 13:19 Hidroelektrane na Vrbasu a.d. Mrkonjić Grad - prijedlozi odluka 24. vanredne Skupštine akcionara
1.3.2021. 13:08 Hidroelektrane na Vrbasu a.d. Mrkonjić Grad saziva 24. vanrednu Skupštinu akcionara
1.3.2021. 13:08 Hidroelektrane na Vrbasu a.d. Mrkonjić Grad - Finansijski izvještaj za 2020. godinu
25.11.2020. 13:44 Hidroelektrane na Vrbasu a.d. Mrkonjić Grad - odluke 26. Skupštine akcionara

Izvor: www.blberza.com