6.11.2019. 13:39 Hidroelektrane na Vrbasu a.d. Mrkonjić Grad - prijedlozi odluka 25. Skupštine akcionara
31.10.2019. 15:42 Hidroelektrane na Vrbasu a.d. Mrkonjić Grad saziva 25. redovnu Skupštinu akcionara
31.10.2019. 13:23 Hidroelektrane na Vrbasu a.d. Mrkonjić Grad - Finansijski izvještaj za treći kvartal 2019. godine
22.7.2019. 13:20 Hidroelektrane na Vrbasu a.d. Mrkonjić Grad - Polugodišnji finansijski izvještaj za 2019. godinu
28.6.2019. 13:36 Hidroelektrane na Vrbasu a.d. Mrkonjić Grad - Revizorski izvještaj za 2018. godinu

Izvor: www.blberza.com