3.6.2019. 13:08 Hidroelektrane na Vrbasu a.d. Mrkonjić Grad - prijedlozi odluka 22. vanredne Skupštine akcionara
3.6.2019. 13:07 Hidroelektrane na Vrbasu a.d. Mrkonjić Grad saziva 22. vanrednu Skupštinu akcionara
3.6.2019. 13:03 Hidroelektrane na Vrbasu a.d. Mrkonjić Grad - Note uz finansijski izvještaj za 2018. godinu
28.5.2019. 09:00 DUIF Polara Invest a.d. - Obavještenje o prodaji akcija iz portfelja OAIF Adriatic Balanced
25.4.2019. 14:40 Hidroelektrane na Vrbasu a.d. Mrkonjić Grad - Finansijski izvještaj za prvi kvartal 2019. godine

Izvor: www.blberza.com