30.12.2022. 13:03 Hidroelektrane na Vrbasu a.d. Mrkonjić Grad - odluke 29. vanredne Skupštine akcionara
26.12.2022. 13:08 Hidroelektrane na Vrbasu a.d. Mrkonjić Grad - odluke 28. Skupštine akcionara
16.12.2022. 13:27 Hidroelektrane na Vrbasu a.d. Mrkonjić Grad - prijedlozi odluka 29. vanredne Skupštine akcionara
9.12.2022. 13:07 Hidroelektrane na Vrbasu a.d. Mrkonjić Grad saziva 29. vanrednu Skupštinu akcionara
5.12.2022. 13:01 Hidroelektrane na Vrbasu a.d. Mrkonjić Grad - Izvještaj o značajnim događajima

Izvor: www.blberza.com