22.5.2020. 13:02 Telekom Srpske a.d. Banja Luka - Prijedlog izvještaja o poslovanju za 2019. godinu dostupan na engleskom jeziku
22.5.2020. 13:01 Telekom Srpske a.d. Banja Luka - prijedlozi odluka 41. Skupštine akcionara
22.5.2020. 13:01 Telekom Srpske a.d. Banja Luka saziva 41. redovnu Skupštinu akcionara
4.5.2020. 09:00 Telekom Srpske a.d. Banja Luka - Finansijski izvještaj za prvi kvartal 2020. godine
27.4.2020. 13:04 Telekom Srpske a.d. Banja Luka - Izvještaj o značajnim događajima

Izvor: www.blberza.com