15.11.2019. 13:03 Telekom Srpske a.d. Banja Luka - Izvještaj o značajnim događajima
5.11.2019. 13:36 Telekom Srpske a.d. Banja Luka - prijedlozi odluka 40. Skupštine akcionara
5.11.2019. 09:04 Telekom Srpske a.d. Banja Luka saziva 40. redovnu Skupštinu akcionara
4.11.2019. 08:26 Telekom Srpske a.d. Banja Luka - Nekonsolidovani finansijski izvještaj za treći kvartal 2019. godine
1.11.2019. 09:26 Telekom Srpske a.d. Banja Luka - Finansijski izvještaj za treći kvartal 2019. godine

Izvor: www.blberza.com