4.7.2024. 14:25 Telekom Srpske a.d. Banja Luka - Obavještenje o isplati dividende
19.6.2024. 16:11 Telekom Srpske a.d. Banja Luka - Obavještenje o početku trgovanja akcijama bez prava na dividendu
19.6.2024. 16:11 Telekom Srpske a.d. Banja Luka - Izvještaj o poslovanju za 2023. godinu
19.6.2024. 15:56 Telekom Srpske a.d. Banja Luka - Izjava o usklađenosti sa kodeksom ponašanja
19.6.2024. 15:55 Telekom Srpske a.d. Banja Luka - odluke 48. Skupštine akcionara

Izvor: www.blberza.com