19.10.2021. 15:18 Telekom Srpske a.d. Banja Luka - Izvještaj o značajnim događajima
21.9.2021. 13:02 Telekom Srpske a.d. Banja Luka - Imenovanje izvršnog direktora za finansije
13.9.2021. 15:14 Telekom Srpske a.d. Banja Luka - Imenovanje novog direktora
2.8.2021. 13:03 Telekom Srpske a.d. Banja Luka - Polugodišnji finansijski izvještaj za 2021. godinu
6.7.2021. 13:36 Telekom Srpske a.d. Banja Luka - Obavještenje o isplati dividende

Izvor: www.blberza.com