Objave

RSS
Telekom Srpske a.d. Banja Luka

22.12.2017. 15:35 Telekom Srpske a.d. Banja Luka - Obavještenje o isplati dividende
7.12.2017. 09:02 Telekom Srpske a.d. Banja Luka - Obavještenje o početku trgovanja akcijama bez prava na dividendu
6.12.2017. 15:59 Telekom Srpske a.d. Banja Luka - odluke 36. Skupštine akcionara
9.11.2017. 13:20 Telekom Srpske a.d. Banja Luka - Statut
7.11.2017. 11:09 Telekom Srpske a.d. Banja Luka - Aukcija za paket akcija
6.11.2017. 13:16 Telekom Srpske a.d. Banja Luka - prijedlozi odluka 36. Skupštine akcionara
6.11.2017. 09:15 Telekom Srpske a.d. Banja Luka saziva 36. redovnu Skupštinu akcionara
1.11.2017. 09:09 Telekom Srpske a.d. Banja Luka - Finansijski izvještaj za treći kvartal 2017. godine
12.9.2017. 13:01 Telekom Srpske a.d. Banja Luka - Polugodišnji revizorski izvještaj za 2017. godinu dostupan na engleskom
1.8.2017. 08:11 Telekom Srpske a.d. Banja Luka - Polugodišnji finansijski izvještaj za 2017. godinu
16.6.2017. 14:22 Telekom Srpske a.d. Banja Luka - Obavještenje o isplati dividende
8.6.2017. 13:16 Telekom Srpske a.d. Banja Luka - Izvještaj o poslovanju za 2016. godinu
6.6.2017. 08:37 Telekom Srpske a.d. Banja Luka - Obavještenje o početku trgovanja akcijama bez prava na dividendu
6.6.2017. 08:16 Telekom Srpske a.d. Banja Luka - odluke 35. Skupštine akcionara
3.5.2017. 13:03 Telekom Srpske a.d. Banja Luka - Revizorski izvještaj za 2016. godinu dostupan na engleskom jeziku
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 

Ukratko

Telekom Srpske a.d. Banja Luka
Oznaka HOV: TLKM-R-A
ISIN: BA100TLKMRA2
CFI: ESVUFR
RIC: TLKM.BJ
BBGID: BBG000TXPMF3
Posljednja cijena: 1,05 KM
Vrijeme posljednje trgovine: 16.2.2018. 12:54:20
Status: Trading