Fabrika za proizvodnju žice a.d. Novo Goražde - u stečaju