FABRIKA ZA PROIZVODNjU ŽICE a.d. Novo Goražde -u stečaju

Podaci o emitentu

Adresa Centar 1 bb
Telefon
Web
Email
Emisije emitenata

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Vlasnička struktura

Datum: 24.11.2022.
Udio
akcionara
Broj akcionara % vlasništva od
ukupnog kapitala
Domaći Strani Ukupno Domaći Strani Ukupno
< 5% 79 0 79 7,04 0,00 7,04
5%-10% 5 0 5 41,86 0,00 41,86
10%-25% 3 0 3 51,10 0,00 51,10
> 25% 0 0 0 0,00 0,00 0,00
UKUPNO 87 0 87 100,00 0,00 100,00

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Deset najvećih akcionara

Datum: 24.11.2022.
Naziv% učešća% učešća
sa pravom
glasa
MANDIĆ MOMČILO 21,72251121,722511
DUIF MANAGEMENT SOLUTIONS - OAIF VIB FOND 17,48107017,481070
ALIBABIĆ - ŠABANOVIĆ AFRODITA 11,89896511,898965
PREF AD BANJA LUKA 10,00000010,000000
DUIF KRISTAL INVEST AD - OMIF MAXIMUS FUND 9,5489229,548922
DUIF EUROINVESTMENT-OAIF EUROINVESTMENT FOND 9,0357799,035779
PRIVREDNA BANKA AD SRPSKO SARAJEVO - U STEČAJU 8,2774528,277452
FOND ZA RESTITUCIJU RS AD BANJA LUKA 5,0000025,000002
DUIF MANAGEMENT SOLUTIONS - OAIF BORS INVEST FOND 2,9747442,974744
VIDAKOVIĆ GORDANA 0,1948450,194845

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Lice ovlašćeno za zastupanje

Ime i prezimeFunkcija
Milorad Štica stečajni upravnik

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Upravni odbor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Nadzorni odbor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Registar emitenata

Lica čija imena se nalaze u evidenciji, a nisu na tim funkcijama, trebaju se obratiti Komisiji za hartije od vrijednosti.
›› Više o registru emitenata