Privremeno zaustavljanje trgovanja hartijama od vrijednosti emitenata koji nisu dostavili revizorske izvještaje za 2015. godinu

Komisija za hartije od vrijednosti Republike Srpske je, rješenjem broj 01-UP-34-172/17 od 10.03.2017. godine, naložila Banjalučkoj berzi da zaustavi trgovanje hartijama od vrijednosti emitenata koji nisu dostavili revizorske izvještaje za 2015. godinu. 


Prilog:
Prečice: CMEL , ELKR , NAPR , KMNL , VTPR , TRMN , AUTK , JANJ , DOIN , BENT , VTRG , VSPD , VETP , DRIN , ROPT , GEOF , PROJ , VSDB , BORT , TSPR , FAMO , AGRH , MONT , IZEN , KMNC , ROTS , GOVF , VSCL , MTKS , KMBJ , GPIS , PKPR , IZG9 , ZND9 , VDVD , VDVG , VKNG , VDGR , HTCE , VKSA , VEL9 , KLDR , KLPL-O-A