ZTC Banja Vrućica a.d. Teslić

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu
Kompletni finansijski pokazatelji
BVRU-R-A

Raspored isplaćivanja dividende

OznakaGodinaDatum
održavanja
skupštine
Iznos dividendi
u novcu
Dividenda u novcu
po jednoj akciji
Iznos dividendi
u akcijama
Dividenda u
akcijama po
jednoj akciji
Početak
isplaćivanja
Datum
presjeka prava
na dividendu
Početak
trgovanja
bez dividende
BVRU-R-A 20175.6.2019.705.6040,0210  30.9.2019.26.6.2019.25.6.2019.
BVRU-R-A 20164.4.2018.1.428.8160,0425   25.4.2018.24.4.2018.
BVRU-R-A 201520.6.2017.952.4640,0283   10.7.2017.7.7.2017.
BVRU-R-A 20146.6.2016.863.5210,0257  30.9.2016.27.6.2016.24.6.2016.
BVRU-R-A 20135.6.2015.817.4820,0243  30.9.2015.26.6.2015.25.6.2015.
BVRU-R-A 20126.6.2014.644.4210,0192  30.9.2014.27.6.2014.25.6.2014.
BVRU-R-A 201221.6.2013.800.2370,0238  30.9.2013.12.7.2013.10.7.2013.
BVRU-R-A 20112.7.2012.235.2010,0070  30.9.2012.23.7.2012.19.7.2012.
BVRU-R-A 201011.5.2011.  1.519.0640,0474 3.6.2011.1.6.2011.
BVRU-R-A 200818.3.2009.  1.000.0000,0356 9.4.2009.7.4.2009.
BVRU-R-A 2007   1.000.0000,0369 11.6.2008.9.6.2008.
BVRU-R-A 2006   500.0000,0188 14.4.2007.11.4.2007.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2019 2018
Aktiva
Stalna sredstva 41.881.518 41.366.681
Tekuća sredstva 8.731.810 7.963.485
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 4.111.765 4.412.818
Aktivna vremenska razgraničenja 79.355 78.380
Gubitak iznad visine kapitala
Poslovna aktiva 50.613.328 49.330.166
Pasiva
Kapital 48.013.371 46.658.366
Osnovni kapital 33.600.177 33.600.177
Rezerve 3.897.087 3.180.423
Revalorizacione rezerve 5.258.643 5.258.643
Neraspoređeni dobitak 5.257.464 4.619.123
Rezervisanja 716.308 673.640
Dugoročne obaveze
Kratkoročne obaveze 1.883.649 1.998.160
Pasivna vremenska razgraničenja 44.132 58.848
Poslovna pasiva 50.613.328 49.330.166
Skraćeni bilans uspjeha 2019 2018
Prihod od prodaje 18.620.838 17.467.709
EBITDA 4.597.990 5.147.972
Amortizacija 2.020.575 2.005.041
EBIT 2.577.415 3.142.931
Rashodi kamata 2.477 20.249
Dobitak prije poreza 2.574.938 3.122.682
Porezi iz dobitka 227.664 256.027
Neto dobitak 2.347.274 2.866.655
Prosječan broj zaposlenih
Prihod po zaposlenom
Skraćeni bilans novčanih tokova 2019 2018
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 19.441.781 19.151.474
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 16.703.494 15.576.963
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti 2.738.287 3.574.511
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja 1.345.030 176.107
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja 3.559.337 1.545.177
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja -2.214.307 -1.369.070
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 825.033 2.447.376
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja -825.033 -2.447.376
Ukupni prilivi gotovine 20.786.811 19.327.581
Ukupni odlivi gotovine 21.087.864 19.569.516
Neto priliv (odliv) gotovine -301.053 -241.935
Gotovina na početku obračunskog perioda 4.412.818 4.654.753
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 4.111.765 4.412.818

Skraćeni finansijski pokazatelji [BVRU-R-A]

P/S 2,3819
Neto dobitak po akciji (EPS) 0,0699
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) 18,8952
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 1,4290
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene 0,9237
Tržišna kapitalizacija 44.352.234
Prinos na aktivu (ROA) 4,70%
Prinos na kapital (ROE) 4,96%
Neto marža 12,61%
EBITDA marža 24,69%
Ukupan prihod 20.756.715