Telekomunikacije Republike Srpske akcionarsko društvo Banja Luka

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu Promjene u kapitalu

Raspored isplaćivanja dividende

OznakaGodinaDatum
održavanja
skupštine
Iznos dividendi
u novcu
Dividenda u novcu
po jednoj akciji
Iznos dividendi
u akcijama
Dividenda u
akcijama po
jednoj akciji
Početak
isplaćivanja
Datum
presjeka prava
na dividendu
Početak
trgovanja
bez dividende
KRJN-R-A 202212.6.2023.4.967.2490,4400   5.7.2023.4.7.2023.
KRJN-R-A 202130.6.2022.2.032.0570,1800  28.7.2022.21.7.2022.20.7.2022.
KRJN-R-A 202030.6.2021.5.080.1410,4500  26.7.2021.21.7.2021.20.7.2021.
KRJN-R-A 201827.6.2019.3.048.0850,2700  26.7.2019.18.7.2019.17.7.2019.
KRJN-R-A 201612.12.2016.2.000.0000,1772  5.1.2017.3.1.2017.30.12.2016.
KRJN-R-A 20146.10.2015.3.000.0000,2657  2.11.2015.27.10.2015.26.10.2015.
KRJN-R-A 200824.3.2009.20.000.0001,7700  21.4.2009.14.4.2009.10.4.2009.
KRJN-R-A 200829.12.2008.5.309.3830,4700  28.1.2009.20.1.2009.16.1.2009.
KRJN-R-A 2007 3.000.0000,2657  19.5.2008.30.4.2008.24.4.2008.
KRJN-R-A 2006 3.037.1270,2690  17.12.2007.3.12.2007.29.11.2007.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2022 2021
Aktiva
Stalna sredstva 38.435.026 37.366.326
Tekuća sredstva 33.724.780 31.497.131
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 1.873.273 4.636.564
Kratkoročna razgraničenja 1.927.999 205.223
Bilansna aktiva 72.159.806 68.863.457
Pasiva
Kapital 64.162.232 62.996.711
Osnovni kapital 11.289.203 11.289.203
Rezerve 1.128.920 1.128.920
Revalorizacione rezerve 1.621.927 1.657.970
Neraspoređeni dobitak 50.113.567 48.903.295
Rezervisanja 4.023.944 4.284.073
Dugoročne obaveze
Kratkoročne obaveze 3.973.630 1.582.673
Kratkoročna razgraničenja 1.807.974 203.577
Bilansna pasiva 72.159.806 68.863.457
Skraćeni bilans uspjeha 2022 2021
Prihod od prodaje 8.987.251 15.957.813
EBITDA 3.944.674 5.850.155
Amortizacija 412.459 374.749
EBIT 3.532.215 5.475.406
Rashodi kamata 4 8
Dobitak prije poreza 3.532.211 5.475.398
Porezi iz dobitka 325.926 684.219
Neto dobitak 3.206.285 4.791.179
Prosječan broj zaposlenih 106,00 120,00
Prihod po zaposlenom 84.785,39 132.981,78
Skraćeni bilans novčanih tokova 2022 2021
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 12.432.325 20.186.227
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 11.792.871 10.721.342
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti 639.454 9.464.885
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja 5.099.267 30.612
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja 6.495.119 2.779.907
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja -1.395.852 -2.749.295
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 2.025.035 5.056.607
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja -2.025.035 -5.056.607
Ukupni prilivi gotovine 17.531.592 20.216.839
Ukupni odlivi gotovine 20.313.025 18.557.856
Neto priliv (odliv) gotovine -2.781.433 1.658.983
Gotovina na početku obračunskog perioda 4.636.564 2.963.079
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine 18.142 14.502
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 1.873.273 4.636.564

Skraćeni finansijski pokazatelji [KRJN-R-A]

P/S 4,3965
Neto dobitak po akciji (EPS) 0,2840
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) 12,3234
Dividenda po akciji 0,4400
Racio plaćanja dividende 1,5492
Dividendna stopa 12,57%
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 5,6835
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene 0,6158
Tržišna kapitalizacija 39.512.211
Prinos na aktivu (ROA) 4,55%
Prinos na kapital (ROE) 5,04%
Neto marža 35,68%
EBITDA marža 43,89%
Ukupan prihod 12.024.244