Mješoviti holding "Elektroprivreda Republike Srpske"- Matično preduzeće a.d. Trebinje- Zavisno preduzeće "ELEKTRODISTRIBUCIJA" akcionarsko društvo Pale

Objave

7.11.2023. 13:01 Elektrodistribucija a.d. Pale - Finansijski izvještaj za treći kvartal 2023. godine - dodatak
31.10.2023. 13:02 Elektrodistribucija a.d. Pale - Konsolidovani Finansijski izvještaj za treći kvartal 2023. godine
31.10.2023. 13:02 Elektrodistribucija a.d. Pale - Finansijski izvještaj za treći kvartal 2023. godine
31.7.2023. 13:01 Elektrodistribucija a.d. Pale - Konsolidovani polugodišnji finansijski izvještaj za 2023. godinu
31.7.2023. 13:01 Elektrodistribucija a.d. Pale - Polugodišnji finansijski izvještaj za 2023. godinu
29.6.2023. 13:14 Elektrodistribucija a.d. Pale - Note uz konsolidovane finansijski izvještaj za 2022. godinu
29.6.2023. 13:14 Elektrodistribucija a.d. Pale - Note uz finansijski izvještaj za 2022. godinu
4.5.2023. 13:30 Elektrodistribucija a.d. Pale - Konsolidovani finansijski izvještaj za prvi kvartal 2023. godine
28.4.2023. 08:09 Elektrodistribucija a.d. Pale - Finansijski izvještaj za prvi kvartal 2023. godine
21.4.2023. 08:16 Elektrodistribucija a.d. Pale - Konsolidovani finansijski izvještaj za 2022. godinu
1.3.2023. 08:00 Elektrodistribucija a.d. Pale - Finansijski izvještaj za 2022. godinu
3.11.2022. 13:15 Elektrodistribucija a.d. Pale - Konsolidovani finansijski izvještaj za treći kvartal 2022. godine
31.10.2022. 14:23 Elektrodistribucija a.d. Pale - Finansijski izvještaj za treći kvartal 2022. godine
29.7.2022. 14:38 Elektrodistribucija a.d. Pale - Polugodišnji finansijski izvještaj za 2022. godinu
31.5.2022. 14:40 Elektrodistribucija a.d. Pale - Note uz finansijski izvještaj za 2021. godinu
1 2 3 4 5 6 

Ukratko

Elektrodistribucija a.d. Pale - obveznice
Oznaka HOV: EDPL-O-A
ISIN: BA100EDPLOA9
CFI: DBFSLR
RIC:
FIGI:
Posljednja cijena: %
Vrijeme posljednje trgovine:
Status: Trading