Osiguravajuće društvo "Mikrofin osiguranje" a.d. Banja Luka

Objave

26.4.2023. 13:07 Mikrofin osiguranje a.d. Banja Luka - Izvještaj o poslovanju za 2022. godinu
26.4.2023. 13:07 Mikrofin osiguranje a.d. Banja Luka - Revizorski izvještaj za 2022. godinu
13.4.2023. 13:01 Mikrofin osiguranje a.d. Banja Luka saziva 22. redovnu Skupštinu akcionara
31.3.2023. 14:09 Mikrofin osiguranje a.d. Banja Luka - Finansijski izvještaj za 2022. godinu
2.2.2023. 13:55 Mikrofin osiguranje a.d. Banja Luka - Promjena lica ovlaštenog za zastupanje
11.8.2022. 08:35 Mikrofin osiguranje a.d. Banja Luka - Polugodišnji finansijski izvještaj za 2022. godinu
6.7.2022. 15:09 Mikrofin osiguranje a.d. Banja Luka - Povećanje broja akcija
20.6.2022. 14:26 Mikrofin osiguranje a.d. Banja Luka - Odluka o četvrtoj emisiji akcija
26.4.2022. 15:46 Mikrofin osiguranje a.d. Banja Luka saziva 20. redovnu Skupštinu akcionara
21.4.2022. 13:03 Mikrofin osiguranje a.d. Banja Luka - Izvještaj o poslovanju za 2021. godinu
21.4.2022. 13:02 Mikrofin osiguranje a.d. Banja Luka - Revizorski izvještaj za 2021. godinu
28.3.2022. 13:05 Mikrofin osiguranje a.d. Banja Luka - Finansijski izvještaj za 2021. godinu
13.8.2021. 09:11 Mikrofin osiguranje a.d. Banja Luka - Polugodišnji finansijski izvještaj za 2021. godinu
3.6.2021. 14:48 Mikrofin osiguranje a.d. Banja Luka - Note uz finansijski izvještaj za 2020. godinu
25.5.2021. 08:40 Mikrofin osiguranje a.d. Banja Luka saziva 19. redovnu Skupštinu akcionara
1 2 3 4 5 6 7 

Ukratko

Mikrofin osiguranje a.d. Banja Luka
Oznaka HOV: MKOS-R-A
ISIN: BA100MKOSRA8
CFI: ESVUFR
RIC: MKOS.BJ
FIGI: BBG000JY0X01
Posljednja cijena: 100,00 KM
Vrijeme posljednje trgovine: 14.3.2023. 12:01:29
Status: Trading