Osiguravajuće društvo "Mikrofin osiguranje" a.d. Banja Luka

Podaci o emitentu

Adresa Aleja Svetog Save 61
Telefon + 387 51 225 840
Web www.mikrofinosiguranje.com
Email mfo@mikrofinosiguranje.com
Emisije emitenata

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Vlasnička struktura

Datum: 29.2.2024.
Udio
akcionara
Broj akcionara % vlasništva od
ukupnog kapitala
Domaći Strani Ukupno Domaći Strani Ukupno
< 5% 13 1 14 9,45 0,09 9,54
5%-10% 0 0 0 0,00 0,00 0,00
10%-25% 1 0 1 20,97 0,00 20,97
> 25% 1 0 1 69,49 0,00 69,49
UKUPNO 15 1 16 99,91 0,09 100,00

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Deset najvećih akcionara

Datum: 29.2.2024.
Naziv% učešća% učešća
sa pravom
glasa
KREMENOVIĆ ALEKSANDAR 69,48857169,488571
KUZMANOVIĆ MIŠO 20,97142920,971429
ABC FINANCE DOO BANJA LUKA 3,2985713,298571
ANTONIJEVIĆ NEBOJŠA 2,0600002,060000
BAJIĆ JELENA 1,0900001,090000
SELIMOVIĆ DAMIR 0,9085710,908571
NENADIĆ MIRA 0,9085710,908571
KUZMAN NOVO 0,4542860,454286
IVAŠTANIN NENAD 0,4542860,454286
ANTONIJEVIĆ ALEKSANDAR 0,1200000,120000

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Lice ovlašćeno za zastupanje

Ime i prezimeFunkcija
Daniel Dragutinović direktor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Upravni odbor

Ime i prezimeFunkcija
Sandra Lonco predsjednik
Aleksandar Kremenović član
Mladen Bosnić član

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Nadzorni odbor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Registar emitenata

Lica čija imena se nalaze u evidenciji, a nisu na tim funkcijama, trebaju se obratiti Komisiji za hartije od vrijednosti.
›› Više o registru emitenata