Nova Banka a.d. Banja Luka - obveznice 7. emisija

Objave

28.6.2022. 13:38 Nova banka a.d. Banja Luka - Izjava o usklađenosti sa kodeksom ponašanja
28.6.2022. 08:57 Nova banka a.d. Banja Luka - odluke 30. Skupštine akcionara
3.6.2022. 09:18 Nova banka a.d. Banja Luka - prijedlozi odluka 30. Skupštine akcionara
27.5.2022. 09:16 Nova banka a.d. Banja Luka saziva 30. redovnu Skupštinu akcionara
11.5.2022. 08:24 Nova banka a.d. Banja Luka - Obavještenje o prenosu akcija Sberbank a.d. Banja Luka
10.5.2022. 13:44 Nova banka a.d. Banja Luka - Finansijski izvještaj za prvi kvartal 2022. godine
10.5.2022. 13:44 Nova banka a.d. Banja Luka - Revizorski izvještaj za 2021. godinu
24.3.2022. 13:41 Nova banka a.d. Banja Luka - odluke 10. vanredne Skupštine akcionara
23.3.2022. 13:56 Nova banka a.d. Banja Luka - Izvještaj o značajnim događajima
17.3.2022. 13:10 Nova banka a.d. Banja Luka - Izvještaj o značajnim događajima
17.3.2022. 13:10 Nova banka a.d. Banja Luka - Izvještaj o značajnim događajima
3.3.2022. 14:11 Nova banka a.d. Banja Luka saziva 10. vanrednu Skupštinu akcionara
1.3.2022. 13:08 Nova banka a.d. Banja Luka – Isključenje akcija sa službenog berzanskog tržišta i uvrštenje na slobodno tržište
28.2.2022. 15:42 Nova banka a.d. Banja Luka - Finansijski izvještaj za 2021. godinu
4.1.2022. 13:10 Nova banka a.d. Banja Luka - odluke 9. vanredne Skupštine akcionara
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

Ukratko

Nova Banka a.d. Banja Luka - obveznice 7. emisija
Oznaka HOV: NOVB-O-G
ISIN: BA100NOVBOG3
CFI: DBFUBR
RIC:
FIGI:
Posljednja cijena: %
Vrijeme posljednje trgovine:
Status: Trading