Podaci o emitentu

Adresa Kralja Alfonsa XIII 37/A
Telefon + 387 51 333 000
Web www.novabanka.com
Email office@novabanka.com
Emisije emitenata

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Vlasnička struktura

Datum: 11.4.2024.
Udio
akcionara
Broj akcionara % vlasništva od
ukupnog kapitala
Domaći Strani Ukupno Domaći Strani Ukupno
< 5% 6 0 6 0,88 0,00 0,88
5%-10% 0 0 0 0,00 0,00 0,00
10%-25% 0 0 0 0,00 0,00 0,00
> 25% 1 0 1 99,12 0,00 99,12
UKUPNO 7 0 7 100,00 0,00 100,00

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Deset najvećih akcionara

Datum: 11.4.2024.
Naziv% učešća% učešća
sa pravom
glasa
MG MIND DOO 99,11608599,116085
ANDŽIĆ MILORAD 0,3520410,352041
MLAĐEN VLATKO 0,3032970,303297
ELEK NEDELJKO 0,2059880,205988
MILAKOVIĆ NEDELJKO 0,0129390,012939
NICOLAS DOO BANJA LUKA 0,0074840,007484
BAMBI VEMAX DOO 0,0021660,002166

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Lice ovlašćeno za zastupanje

Ime i prezimeFunkcija
direktor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Upravni odbor

Ime i prezimeFunkcija
Siniša Adžić predsjednik
Boris Dragić član
Jasna Zrilić član
Mladen Čulić član
Nenad Nenadić član

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Nadzorni odbor

Ime i prezimeFunkcija
Goran Radanović predsjednik
Ljupko Miletić član
Miloš Vujnović član
Avram Milenković član
Aleksandar Kesić član

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Registar emitenata

Lica čija imena se nalaze u evidenciji, a nisu na tim funkcijama, trebaju se obratiti Komisiji za hartije od vrijednosti.
›› Više o registru emitenata