Objave

27.8.2015. 15:43 Pobjeda a.d. Bijeljina- prelazak u d.o.o. - Trajno isključenje sa slobodnog tržišta
25.8.2015. 14:34 Pobjeda a.d. Bijeljina- prelazak u d.o.o. - Izvještaj o značajnim događajima
4.8.2015. 13:37 Pobjeda a.d. Bijeljina- prelazak u d.o.o. - Polugodišnji finansijski izvještaj za 2015. godinu
27.7.2015. 13:10 Pobjeda a.d. Bijeljina - Komisija za hartije od vrijednosti usvojila obavještenje emitenta o promjeni pravne forme - ispravka
20.7.2015. 13:03 Pobjeda a.d. Bijeljina - Komisija za hartije od vrijednosti usvojila obavještenje emitenta o promjeni pravne forme
3.7.2015. 15:11 Pobjeda a.d. Bijeljina - Privremeno zaustavljanje trgovanja
3.7.2015. 14:55 Pobjeda a.d. Bijeljina - odluke 14. Skupštine akcionara
1.6.2015. 08:01 Pobjeda a.d. Bijeljina - prijedlozi odluka 14. Skupštine akcionara
28.5.2015. 14:53 Pobjeda a.d. Bijeljina saziva 14. redovnu Skupštinu akcionara
12.3.2015. 13:14 Pobjeda a.d. Bijeljina - Revizorski izvještaj za 2014. godinu
3.3.2015. 13:33 Pobjeda a.d. Bijeljina - Finansijski izvještaj za 2014. godinu - ispravka
24.2.2015. 13:24 Pobjeda a.d. Bijeljina - Finansijski izvještaj za 2014. godinu
31.7.2014. 13:35 Pobjeda a.d. Bijeljina - Polugodišnji finansijski izvještaj za 2014. godinu
16.6.2014. 14:01 Pobjeda a.d. Bijeljina - Izvještaj o značajnim događajima
2.6.2014. 13:03 Pobjeda a.d. Bijeljina - Finansijski izvještaj za 2013. godinu
1 2 3 4 

Ukratko

Pobjeda a.d. Bijeljina- prelazak u d.o.o.
Oznaka HOV: POBJ-R-A
ISIN: BA100POBJRA9
CFI: ESVUFR
RIC: POBJ.BJ
FIGI: BBG000R0HTL4
Posljednja cijena: KM
Vrijeme posljednje trgovine:
Status: Delisted