A.d. za proizvodnju, preradu i promet derivata nafte "RAFINERIJA ULjA MODRIČA" Modriča

Objave

6.11.2023. 15:43 Rafinerija ulja a.d. Modriča - Izvještaj o značajnim događajima
30.10.2023. 14:04 Rafinerija ulja a.d. Modriča - Finansijski izvještaj za treći kvartal 2023. godine
11.9.2023. 14:24 Rafinerija ulja a.d. Modriča - Izvještaj o poslovanju za 2022. godinu
4.9.2023. 09:28 Rafinerija ulja a.d. Modriča - Uvrštenje akcija RFUM-R-A na službeno berzansko tržište - početno tržište (lista C)
31.7.2023. 13:02 Rafinerija ulja a.d. Modriča - Polugodišnji finansijski izvještaj za 2023. godinu
29.6.2023. 13:45 Rafinerija ulja a.d. Modriča - Note uz finansijski izvještaj za 2022. godinu
23.6.2023. 15:44 Rafinerija ulja a.d. Modriča - odluke 24. Skupštine akcionara
17.5.2023. 15:47 Rafinerija ulja a.d. Modriča - prijedlozi odluka 24. Skupštine akcionara
17.5.2023. 15:46 Rafinerija ulja a.d. Modriča saziva 24. redovnu Skupštinu akcionara
20.4.2023. 08:43 Rafinerija ulja a.d. Modriča - Finansijski izvještaj za prvi kvartal 2023. godine
1.3.2023. 13:17 Rafinerija ulja a.d. Modriča - Konsolidovani revizorski izvještaj za 2022. godinu
24.2.2023. 09:30 Rafinerija ulja a.d. Modriča - Revizorski izvještaj za 2022. godinu
24.2.2023. 09:30 Rafinerija ulja a.d. Modriča - Konsolidovani finansijski izvještaj za 2022. godinu
24.2.2023. 09:30 Rafinerija ulja a.d. Modriča - Finansijski izvještaj za 2022. godinu
28.10.2022. 09:09 Rafinerija ulja a.d. Modriča - Finansijski izvještaj za treći kvartal 2022. godine
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Ukratko

Rafinerija ulja a.d. Modriča
Oznaka HOV: RFUM-R-A
ISIN: BA100RFUMRA7
CFI: ESVUFR
RIC: RFUM.BJ
FIGI: BBG000T1C1V5
Posljednja cijena: 0,087 KM
Vrijeme posljednje trgovine: 9.11.2023. 10:36:57
Status: Trading