A.d. za proizvodnju, preradu i promet derivata nafte "RAFINERIJA ULjA MODRIČA" Modriča

Podaci o emitentu

Adresa Vojvode Stepe 49
Telefon + 387 53 810 111
Web www.modricaoil.com
Email info@modricaoil.com
Emisije emitenata

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Vlasnička struktura

Datum: 23.5.2024.
Udio
akcionara
Broj akcionara % vlasništva od
ukupnog kapitala
Domaći Strani Ukupno Domaći Strani Ukupno
< 5% 3.651 219 3.870 6,96 1,09 8,05
5%-10% 0 0 0 0,00 0,00 0,00
10%-25% 1 0 1 16,27 0,00 16,27
> 25% 0 1 1 0,00 75,67 75,67
UKUPNO 3.652 220 3.872 23,24 76,76 100,00

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Deset najvećih akcionara

Datum: 23.5.2024.
Naziv% učešća% učešća
sa pravom
glasa
AO NEFTEGAZINKOR 75,67407375,674073
NESTRO PETROL AD BANJA LUKA 16,27424516,274245
DUIF POLARA INVEST AD - OAIF ADRIATIC BALANCED 0,8720080,872008
JP SPC 5 ZA RAČUN BEF FUND 0,2678300,267830
SINERGIJA INVEST DOO BANJA LUKA 0,2369240,236924
KUZMANOVIĆ SRĐAN 0,1967910,196791
ALIBABIĆ SAMED 0,1566110,156611
NEŠKOVIĆ OSIGURANJE AD BIJELJINA 0,0746980,074698
ALIBABIĆ ŠERIF 0,0700450,070045
RAIFFEISEN BANK D.D. BIH SARAJEVO-KASTODI 0,0633460,063346

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

-

Blizu 50 godina Rafinerija ulja a.d. Modriča je prepoznatljiv proizvođač ulja i maziva na tržištu bivše Jugoslavije i Zapadne Evrope.
Osnovana je daleke 1954. godine kao hemijska zanatska radnja. Brz razvoj postiže šezdesetih godina prošlog vijeka, kada se u okvirima naftne industrije Bosne i Hercegovine transformiše u modernog proizvođača maziva sa spacifičnom strukturom ulja za motore sa unutrašnjim sagorjevanjem, robne marke OPTIMA i MAXIMA, sinonima firme i njenog poznatog imidža na tržištu maziva.
Šezdesetih godina prošlog vijeka je definisana strategija razvoja sa savremenom proizvodnjom hidrokrekovanih baznih ulja, parafina i drugih derivata mineralnog porijekla, sirovina za farmaceutsku, tekstilnu i elektro industriju. Osamdesetih godina prošlog vijeka, nakon puštanja u eksploataciju kapaciteta za proizvodnju hidrokrekovanih baznih ulja, u saradnji sa instistutima i fakultetima, rafinerija je ušla u razvoj tehnologija aditiva na bazi cinkditiofosfata i anhidrida maleinske i ftalne kiseline, proizvoda visoke tehnologije u oblasti nafte i derivata, komponenti u proizvodnji maziva.
Istraživanja, u koja su uložena znatna sredstva, su napuštena sa izbijanjem rata 1992. godine.
Izvaredan stručni potencijal stvaran dugogodišnjim ulaganjem u obrazovanje je omogućio veoma uspješnu i korisnu poslovno-tehničku saradnju sa partnerima od značaja: Zavodima Crvena Zastava Kragujevac, RMK Zenica, RTB Bor, naučno-stručnu saradnju sa institutima: Vinča, Žarkovo, te laboratorijama instituta: Ford, Mercedes, Amoco i Rhen-Chemie, tehnološkim i mašinskim fakultetima: Zagreb, Tuzla, Beograd, Mostar i Sarajevo, tehničkim akademijama Hanovera i Esslingena i konačno, proizvodno-komercijalnu saradnju sa Castrolom, BP i Wintersal-om.
Uporedo sa razvojem savremenih tehnologija, puna pažnja je posvećivana održavanju zdrave životne okoline razvojem sekundarnih kapaciteta rafinacije korišćenih ulja i prerade upotrebljenih bačava, te kapaciteta za hemijski tretman otpadnih voda i soldifikaciju gurdona.

Lice ovlašćeno za zastupanje

Ime i prezimeFunkcija
Vladimir Oniščenko generalni direktor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Upravni odbor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Nadzorni odbor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Registar emitenata

Lica čija imena se nalaze u evidenciji, a nisu na tim funkcijama, trebaju se obratiti Komisiji za hartije od vrijednosti.
›› Više o registru emitenata