Javno preduzeće "VODOVOD I KANALIZACIJA" a.d. Pale

Objave

18.12.2023. 13:25 IRB Republike Srpske i Društvo za upravljanje PREF - Prodaja paketa akcija 62 emitenata
27.9.2023. 13:54 IRB Republike Srpske i Društvo za upravljanje PREF - Prodaja paketa akcija 63 emitenata
31.7.2023. 13:01 JP vodovod i kanalizacija a.d. Pale - Polugodišnji finansijski izvještaj za 2023. godinu
25.7.2023. 08:45 JP vodovod i kanalizacija a.d. Pale - Zapisnik sa 21. Skupštine akcionara
25.7.2023. 08:34 JP vodovod i kanalizacija a.d. Pale - odluke 21. Skupštine akcionara
30.6.2023. 14:12 JP vodovod i kanalizacija a.d. Pale - Note uz finansijski izvještaj za 2022. godinu
5.6.2023. 09:14 JP vodovod i kanalizacija a.d. Pale - prijedlozi odluka 21. Skupštine akcionara
5.6.2023. 09:14 JP Vodovod i kanalizacija a.d. Pale saziva 21. redovnu Skupštinu akcionara
31.5.2023. 09:28 JP vodovod i kanalizacija a.d. Pale - Revizorski izvještaj za 2022. godinu
25.4.2023. 13:05 Vodovod i kanalizacija JP a.d. Pale - Finansijski izvještaj za 2022. godinu
23.3.2023. 13:18 IRB Republike Srpske i Društvo za upravljanje PREF - Prodaja paketa akcija 58 emitenata
17.1.2023. 13:18 JP vodovod i kanalizacija a.d. Pale - Zapisnik sa 10. vanredne Skupštine akcionara
21.12.2022. 13:03 JP vodovod i kanalizacija a.d. Pale - prijedlozi odluka 10. vanredne Skupštine akcionara
21.12.2022. 09:13 JP Vodovod i kanalizacija a.d. Pale saziva 10. vanrednu Skupštinu akcionara
16.12.2022. 09:30 IRB Republike Srpske i Društvo za upravljanje PREF - Prodaja paketa akcija 59 emitenata
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Ukratko

Vodovod i kanalizacija JP a.d. Pale
Oznaka HOV: VDPL-R-A
ISIN: BA100VDPLRA6
CFI: ESVUFR
RIC: VDPL.BJ
FIGI: BBG000BTFCS0
Posljednja cijena: 0,89 KM
Vrijeme posljednje trgovine: 29.12.2009. 12:01:35
Status: Trading
Nije dostavljen finansijski izvještaj
Nije dostavljen izvještaj o poslovanju