Javno preduzeće "VODOVOD I KANALIZACIJA" a.d. Pale

Podaci o emitentu

Adresa Trifka Grabeža 9
Telefon + 387 57 223 465
Web
Email
Emisije emitenata

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Vlasnička struktura

Datum: 23.5.2024.
Udio
akcionara
Broj akcionara % vlasništva od
ukupnog kapitala
Domaći Strani Ukupno Domaći Strani Ukupno
< 5% 278 2 280 19,70 0,30 20,00
5%-10% 1 0 1 5,00 0,00 5,00
10%-25% 1 0 1 10,00 0,00 10,00
> 25% 1 0 1 65,00 0,00 65,00
UKUPNO 281 2 283 99,70 0,30 100,00

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Deset najvećih akcionara

Datum: 23.5.2024.
Naziv% učešća% učešća
sa pravom
glasa
OPŠTINA PALE 64,99895064,998950
PREF AD BANJA LUKA 10,00000710,000007
FOND ZA RESTITUCIJU RS AD BANJA LUKA 5,0000035,000003
DUIF INVEST NOVA AD- OMIF INVEST NOVA 2,8111732,811173
JAKOVLJEVIĆ MIRKO 0,5986910,598691
STANIŠIĆ ACO 0,5223060,522306
OTVORENI INVESTICIONI FOND MONETA PODGORICA 0,2788420,278842
MILIĆEVIĆ VLATKO 0,2373040,237304
KOKOTOVIĆ ŽELJKO 0,2317390,231739
BLAGOJEVIĆ RANKO 0,2224970,222497

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Lice ovlašćeno za zastupanje

Ime i prezimeFunkcija
Dejan Kojić direktor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Upravni odbor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Nadzorni odbor

Ime i prezimeFunkcija
Miroslav Kremenović predsjednik
Bosiljka Borovčanin član
Dragan Kovač član

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Registar emitenata

Lica čija imena se nalaze u evidenciji, a nisu na tim funkcijama, trebaju se obratiti Komisiji za hartije od vrijednosti.
›› Više o registru emitenata